zapytanie usługa cateringowa – smart lab 18.03.2019

Zapraszamy do składania ofert na usługę cateringową.

Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi cateringowej dla uczestników smart lab organizowanego w ramach projektu „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania” współfinansowany przez Unię Europejską z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 1.3 Profesjonalizacja IOB Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w dniu 18.03.2019 r.

Szczegółowe zapytanie oraz wzór oferty poniżej:

załącznik_nr_1-zapytanie_8-SL-SROSwPPO-2019_usluga_cateringowa

zapytanie_8-SL-SROSwPPO-2019_usluga_cateringowa