Zapytanie nr 9/PR./SROS/1.4.1/2023

Dotyczące przeprowadzenia prelekcji pt. “Perspektywy polskiej gospodarki: Diagnoza i Recepta” w ramach projektu „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim”, realizowanego w ramach działania 1.4 Wsparcie ekosystemu innowacji  Poddziałania 1.4.1. Zarządzanie i wdrażanie regionalnego ekosystemu innowacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

 1. Usługa będzie polegała na realizacji w dn. 21.03.2023 r. 40 min prelekcji w godzinach wskazanych przez Zamawiającego (między 17:00-19:00).
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zmówienia:
  • Przygotowanie opracowania merytorycznego i przeprowadzenie
   prelekcji  pt.“Perspektywy polskiej gospodarki: Diagnoza i Recepta”  .
  • poinformowanie Uczestników o współfinansowaniu spotkania ze
    środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
   Regionalnego, Działanie 1.4.1. Zarządzanie i wdrażanie regionalnego ekosystemu innowacji Regionalnego Programu Operacyjnego
   Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

SZCZEGÓŁY ZAPYTANIA ORAZ FORMULARZ OFERTY W ZAŁĄCZNIKACH: