Zapytanie nr 22/1.2.1/STAŻE/2019

Park Naukowo – Technologiczny „TECHNOPARK GLIWICE” Sp.z  o.o. w związku z realizacją projektu dla Uczestników gr 6 projektu „Przyszłościowe technologie szansą na stabilną i pełnowartościową pracę dla absolwentów i studentów studiów niestacjonarnych Politechniki Śląskiej” zaprasza do składania ofert na usługę przeprowadzenia szkolenia specjalistycznego do dnia 23.10.2019 r. Szczegóły zapytania dostępne są na stronie Bazy Konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1212131

Projekt „Przyszłościowe technologie szansą na stabilną i pełnowartościową pracę dla absolwentów i studentów studiów niestacjonarnych Politechniki Śląskiejjest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 1.2.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.