szkol_przed-3Od wielu lat Technopark Gliwice zapewnia wsparcie osób przedsiębiorczych w zakresie tworzenia modeli biznesowych, szkoleń z zakresu ogólnorozumianej przedsiębiorczości oraz doradztwa i coachingu. Przedsiębiorstwa wspieramy poprzez organizację specjalistycznych szkoleń technologicznych przy wykorzystaniu naszego parku maszyn oraz oprogramowania inżynierskiego. Do przedsiębiorstw kierujemy również propozycję objęcia ich programem coachingu indywidualnego oraz grupowego.