Technopark z akredytacją Ministerstwa Rozwoju!

logo_technopark (3)

Ministerstwo Rozwoju  przyznało Parkowi Naukowo-Technologicznemu Technopark Gliwice akredytację  ośrodka innowacji, świadczącego proinnowacyjne usługi dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

System akredytacji przygotowany został m.in. na potrzeby poddziałania 2.3.1 Programu Inteligentny Rozwój „Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP”, wdrażanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Wsparcie w ramach programu mogą uzyskać zgłoszone przez przedsiębiorcę proinnowacyjne usługi doradcze, świadczone przez akredytowany ośrodek innowacji.
Pełna lista akredytowanych ośrodków dostępna jest na stronie Ministerstwa Rozwoju.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.