Projekt stażowy Technoparku Gliwice dla studentów i absolwentów Politechniki Śląskiej

 • O projekcie
 • Rekrutacja
 • Kontakt
 • Szczegóły
 • Głównym celem projektu “Przyszłościowe technologie szansą na stabilną i pełnowartościową pracę dla absolwentów i studentów studiów niestacjonarnych Politechniki Śląskiej” jest uzyskanie przez 68 osób w wieku 19-29 lat zamieszkujących woj. śląskie będących absolwentami/absolwentkami (studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych) lub studentami/studentkami studiów niestacjonarnych Politechniki Śląskiej kwalifikacji po opuszczeniu programu. Cel  zostanie osiągnięty poprzez zaoferowanie Uczestnikom m.in.:

  • możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego poprzez 3-miesięczne staże w przedsiębiorstwach z woj. śląskiego (wraz z otrzymaniem co miesięcznego wynagrodzenia stażowego),
  • indywidualne wsparcie doradcy zawodowego,
  • wsparcie coacha,
  • udział w szkoleniach/warsztatach przystosowujących do odbycia stażu (wraz z otrzymaniem wynagrodzenia szkoleniowego),
  • podniesienie kompetencji poprzez udział w szkoleniach specjalistycznych (wraz z certyfikacją).

  Dlaczego warto wziąć udział w naszym projekcie?

  • ponad 75% Uczestników gr 4 i 3, 100% Uczestników gr 2 i ponad 70% Uczestników grupy 1  zostało zatrudnionych po lub w trakcie staży,
  • obecnie wszyscy Uczestnicy gr 5 są w trakcie odbywania stażu,
  • wszyscy Uczestnicy mają możliwość podniesienia swoich kwalifikacji przez udział w kursach specjalistycznych – do tej pory zrealizowaliśmy szkolenia zewnętrzne m.in. z zakresu projektowania inżynierskiego AutoCad, Inventor, Solid Works, programowania sterowników PLC, programowania C++ i C#, Autodesk Revit Architecture i MEP, kontroli i norm jakości, ECDL, chromatografii gazowej, czy programów graficznych np. Adobe Photoshop,
  • nasi Uczestnicy wzięli dotychczas udział w ponad 500 h wsparcia indywidualnego oraz blisko 150 h szkoleń z zakresu „Kompetencji nowoczesnego inżyniera”,
  • zdobędziesz doświadczenie zawodowe, a także szanse na zatrudnienie w śląskich przedsiębiorstwach,
  • otrzymasz 4-krotnie wypłatę stypendium,
  • masz możliwość wyboru firmy przy kierowaniu na staż.

   

  Chcesz zdobyć doświadczenie zawodowe, podnieść swoje kwalifikacje w wymarzonym kursie ? Udział w projekcie jest bezpłatny – zapraszamy do kontaktu osoby zainteresowane (staze@technopark.gliwice.pl).

  Do udziału w projekcie zapraszamy również przedsiębiorstwa zainteresowane przyjęciem stażysty na okres 3 miesięcy w roku 2019 – dodatkowo gwarantujemy co miesięczne wynagrodzenie Opiekuna stażu, pokrycie kosztów związanych z przyjęciem stażysty tj. szkolenie BHP, badania lekarskie, zakup odzieży ochronnej i ubezpieczenie NNW.

   

   

   

 • Rekrutacja do projektu została zamknięta.

   

  Masz pytania – zapraszamy do kontaktu: staze@technopark.gliwice.pl/ 32 335 85 04/ 724 318 426

   

   

  Do udziału w projekcie zapraszamy:

  – studentów/studentki studiów niestacjonarnych Politechniki Śląskiej (niezależnie od kierunku oraz roku studiów),

  – absolwentów/absolwentki (do 1 roku od obrony) studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Politechniki Śląskiej (I i II stopnia, niezależnie od kierunku),

  – osoby niepełnosprawne,

  – osoby nieaktywne zawodowo w wieku do 30 lat.

  Regulamin rekrutacji i uczestnictwa_2019

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNIKA

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNIKA

  Wzór oświadczenia osoby aplikującej o udział w projekcie

 • Magdalena Antos
  magdalena.antos@technopark.gliwice.pl
  tel. 32 335 85 04/ 724 318 426

  Tomasz Czyszpak
  tomasz.czyszpak@technopark.gliwice.pl
  tel. 32 335 85 04

  Znajdziesz nas: ul. Konarskiego 18C, p. 0-4, 44-100 Gliwice (w godz. 08:00 – 16:00).

 • Przyszłościowe technologie szansą na stabilną i pełnowartościową pracę dla absolwentów i studentów studiów niestacjonarnych Politechniki Śląskiej

  Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

  Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe

  Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

  Wartość projektu: 940 429,90 zł

  Dofinansowanie: 892 823,96 zł

  Czas trwania: 2018-05-01 – 2019-12-31

   

Projekt „Przyszłościowe technologie szansą na stabilną i pełnowartościową pracę dla absolwentów i studentów studiów niestacjonarnych Politechniki Śląskiej” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 1.2.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.