START-UP MANAGER, INNOVATION MANAGER, NETWORK MANAGER – podsumowanie staży uczestników.

„START-UP MANAGER, INNOVATION MANAGER, NETWORK MANAGER – A vocational training path on entrepreneurship to fill the gap between educational systems and labour market” to jeden z międzynarodowych projektów realizowanych przez Park Naukowo-Technologiczny „Technopark Gliwice” Sp. z o.o. w partnerstwie z instytucjami z Włoch, Portugalii, Wielkiej Brytanii i Rumunii. Głównym celem projektu jest  stworzenie innowacyjnego kursu szkoleniowego, który skutecznie rozwinie umiejętności przedsiębiorcze oraz dostarczy doświadczeń biznesowych uczestnikom projektu. Dodatkowo projekt ma na celu umożliwienie zdobycia międzynarodowego doświadczenia dzięki organizowanym 40-dniowym stażom w krajach partnerów.

Dzięki realizacji projektu 10 młodych osób miało możliwość odbycia zagranicznych staży w okresie od sierpnia do listopada br. – 4 z nich udało się do Portugalii, a pozostałych 6 do Włoch.

Tomasz Rozmus i Krzysztof Werner pogłębiali swoje doświadczenie zawodowe w przepięknej Lizbonie w firmie prawniczej Vieira De Almeida, która została wyróżniona wieloma tytułami, m.in. Most Innovative Law Firm in Continental Europe przyznawanego przez Financial Times, gdzie mogli współpracować nad wdrażaniem nowych technologii i oprogramowania. Natomiast Katarzyna Plaza i Bartłomiej Kramarz, którzy również odbywali staż w Portugalii – mieli możliwość poznania działu innowacji i pracy nad wspólnym projektem z zakresu interface and knowledge management w jednej z największych międzynarodowych korporacji działających w branży automotive w Europie –  Volkswagen Autoeuropa.

6 kolejnych Uczestników miało możliwość odbycia staży we Włoszech, w firmach zlokalizowanych w Parku Technologicznym  Comonext. Jagoda Rduch i Bartłomiej Kuś mogli nie tylko poznać nowoczesne technologie wykorzystywane przez firmę GRed, ale również poprawy swoich umiejętności językowych i komunikacyjnych. Jeremiasz Mozgwa i Piotr Wodok przez blisko 2 miesiące przebywali w firmie CQuadra Srl, która zajmuje się projektowaniem rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo użytkowania urządzeń mechanicznych, zgodnymi z przepisami międzynarodowymi. Ostatni uczestnicy – Aleksandra Kowalczuk i Mateusz Szczesny wrócili do Polski pod koniec listopada – dzięki udziałowi w projekcie mogli współpracować z przedsiębiorstwem CARACOL Design Studio Company, na dzień działających w dziedzinie robotów stosowanych w druku 3D w zakresie metod znajdowania i rozwijania rozwiązań na rynku innowacyjnym.

W chwili obecnej uczestnicy biorą udział w drugiej części kursu szkoleniowego, w którym mają możliwość udziału szkoleniach prowadzonych przez trenerów z wieloletnim doświadczeniem, coachów oraz ekspertów funduszu zalążkowego z tematyki m.in. innowatyki, zarządzania, tworzenia biznes planu, formalnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej, internacjonalizacji, marketingu internetowego, czy autoprezentacji. Dodatkowo już od stycznia będą mieli możliwość współpracy z uczestnikami z Włoch i Portugalii przy tworzeniu interaktywnej gry biznesowej.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+.