Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim.

 • O projekcie
 • Kontakt
 • Szczegóły
 • Głównym celem projektu Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim jest usprawnienie zarządzania rozwojem naukowo-technologicznym regionu oraz zacieśnienie współpracy sieciowej poprzez budowanie kompetencji oraz kreowanie marki Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Projekt zakłada kontynuację realizacji Procesu Przedsiębiorczego Odrywania mającego na celu wyłonienie sektorów wzrostowych gospodarki, które mogą wpłynąć na aktualizację inteligentnych specjalizacji wskazanych w RIS WSL. W projekcie kontynuowane będą również działania mające na celu inicjowanie i wzmacnianie współpracy biznesu oraz jednostek B+R i instytucji otoczenia biznesu na rzecz rozwijania inteligentnych specjalizacji poprzez identyfikację obszarów/tematów biznesowych, w ramach których możliwe byłoby wspólne działanie i realizacja nowych innowacyjnych pomysłów biznesowych.

 • Katarzyna Kuboś
  katarzyna.kubos@technopark.gliwice.pl
  tel. 782 182 207

 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego

  Działanie: 1.4 Wsparcie ekosystemu innowacji

  Poddziałanie: 1.4.1. Zarządzanie i wdrażanie regionalnego ekosystemu innowacji

  Wartość projektu: 5 943 320,20 zł

  Dofinansowanie: 5 557 004,40 zł

  Czas trwania: 2019-06-01 – 2022-06-30

  Lider projektu: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

  Partnerzy projektu:

  1. Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
  2. Park Naukowo-Technologiczny „TECHNOPARK GLIWICE” Sp. z o.o.
  3. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o.
  4. Park Naukowo-Technologiczny „Euro-Centrum” Sp. z o.o.
  5. Śląskie Centrum Naukowo-Technologiczne Przemysłu Lotniczego SP. z o.o.
  6. Politechnika Śląska
  7. Uniwersytet Śląski w Katowicach
  8. Fundacja Wspierania Nanonauk i Nanotechnologii – NANONET
  9. Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Metali Nieżelaznych
  10. Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN
  11. SPIN-US Sp. z o.o.

Projekt „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.4 Wsparcie ekosystemu innowacji  Poddziałania 1.4.1. Zarządzanie i wdrażanie regionalnego ekosystemu innowacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.