Spotkanie z cyklu NCBR dla Firm

3 kwietnia w Technoparku odbyło się spotkanie z cyklu NCBR dla Firm. Wsparcie przedsiębiorców z POIR (Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój).

Przedstawiciele firm z regionu mieli możliwość uzyskania praktycznej wiedzy jak starać się o dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na realizację innowacyjnych projektów.
Podczas spotkania przedstawione zostały m.in. ogólne zasady udziału w konkursach NCBR oraz szczegółowe warunki i kryteria oceny projektów.
Przedsiębiorcy mieli też możliwość odbycia indywidualnych spotkań z ekspertami, dzięki którym będą mogli przeanalizować założenia swojego pomysłu i uzyskać porady nt. dobrych praktyk w zakresie przygotowania projektu B+R.

Więcej informacji można znaleźć na stronie ncbr.gov.pl