Spotkanie przy kawie #15

Tematyka przewodnią kolejnego już “Spotkanie przy kawie”, będą umowy przenoszące prawa własności intelektualnej. Do praw własności intelektualnej zalicza się regulacje prawa autorskiego (w ramach prawa cywilnego) oraz patentów i znaków towarowych (w ramach prawa własności przemysłowej). Tak rozumiane prawa własności intelektualnej dają uprawnionym osobom możliwość zakazania innym pełnego korzystania z utworów, koncepcji lub znaków będących przedmiotem ochrony.

Dodatkowo przypomnimy temat Bazy Usług Rozwojowych i możliwości ubiegania się o dofinansowanie do szkoleń dla pracowników MSP.