Spotkanie informacyjne – prelekcja pt.: „Na rybę z nożem?” czyli o strategiach docierania do pierwszych klientów

Zapraszamy do składania ofert na usługę cateringową.

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie prelekcji pt.: „Na rybę z nożem?” czyli o strategiach docierania do pierwszych klientów podczas Spotkania informacyjnego w ramach “Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania” współfinansowany przez Unię Europejską z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 1.3 Profesjonalizacja IOB Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

zapytanie_1-SROSwPPO-2017_prelekcja

zalacznik_nr_1-zapytanie_1-SROSwPPO-2017_prelekcja