Regionalna Strategia Innowacji Województwa Śląskiego 2030 – konsultacje społeczne.

Od 12 marca można zapoznać się z projektem dokumentu „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego 2030”. Dokument został opracowany przez ekspertów Parku Naukowo-Technologicznego “Technopark Gliwice” Sp. z o.o. w na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Jesteśmy zaszczyceni faktem, iż pracownikom Technoparku Gliwice powierzono tak istotne z punktu widzenia regionu zadanie.

Regionalna Strategia Innowacji to narzędzie budowania regionalnego systemu innowacji w naszym województwie w perspektywie do 2030 r. Zapraszamy do lektury oraz na spotkania on-line w ramach konsultacji społecznych.

Tematyka:

Celem spotkania jest przedstawienie projektu „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego 2030” w ramach konsultacji społecznych dokumentu. Projekt dokumentu oraz formularz zgłaszania uwag i wniosków znajduje się na Innobservator Silesia.

Uczestnicy spotkania będą mieli okazję wziąć udział w dyskusji nad projektem „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego 2030”.

Terminy spotkań:

Kiedy: 30 marzec 2021 r. (wtorek) – dla przedstawicieli Subregionu Południowego
O której: 12:00-14:00

Kiedy: 12 kwiecień 2021 r. (poniedziałek) – dla przedstawicieli Subregionu Centralnego
O której: 09:00-11:00

Kiedy: 13 kwiecień 2021 r. (wtorek) – dla przedstawicieli Subregionu Północnego
O której: 09:00-11:00

Kiedy: 15 kwiecień 2021 r. (czwartek) – dla przedstawicieli Subregionu Zachodniego
O której: 11:00-13:00

Organizatorzy:

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego (Departament Rozwoju Regionalnego).

Park Naukowo-Technologiczny „Technopark Gliwice” Sp. z o.o.

Spotkanie jest realizowane w ramach projektu „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim (SO RIS w PPO II)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.4 Wsparcie ekosystemu innowacji  Poddziałania 1.4.1. Zarządzanie i wdrażanie regionalnego ekosystemu innowacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

SZCZEGÓŁY i ZAPISY