Przyszłościowe technologie szansą na stabilną i pełnowartościową pracę dla absolwentów i studentów studiów niestacjonarnych Politechniki Śląskiej

01.05.2018 r. Park Naukowo – Technologiczny “Technopark Gliwice” rozpocznie realizację nowego projektu – “Przyszłościowe technologie szansą na stabilną i pełnowartościową pracę dla absolwentów i studentów studiów niestacjonarnych Politechniki Śląskiej”. Projekt kierowany jest do studentów studiów niestacjonarnych oraz absolwentów (do 1 roku od obrony), a jego głównym celem jest udział 60 Uczestników w 3-miesięcznych stażach w przedsiębiorstwach woj. śląskiego (wraz z otrzymanym stypendium stażowym), a także bezpłatny udział w szkoleniach (również specjalistycznych) wraz z wsparciem coacha i doradcy zawodowego.

Do naszego projektu zapraszamy:
studentów studiów niestacjonarnych Politechniki Śląskiej,
absolwentów Politechniki Śląskiej do 1 roku od obrony lub przyszłych absolwentów (w roku 2018/2019),
posiadających mniej niż 30 lat,
pragnących rozpocząć swoją karierę zawodową od interesującego stażu o
raz uzyskania dodatkowych kwalifikacji.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do zgłaszania się poprzez e-mail: staze@technopark.gliwice.pl – dodatkowe informacje dostępne są również na stronie www.technopark.gliwice.pl/staze – więcej informacji już wkrótce. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.