W ramach projektu jednym ze szkoleń jest kurs na operatora / programistę obrabiarek sterowanych numerycznie CNC.

W szkoleniach mogą brać udział mężczyźni po 50 roku życia, którzy pracują i zamieszkują na obszarze rewitalizacji w Gliwicach.

Kurs obejmuje 30 godzin i jest zakończony uzyskaniem certyfikatu.

Celem szkoleń jest:

  • obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie opartych o najczęściej wykorzystywane w przemyśle sterowniki
  • samodzielna praca przy obsłudze i programowaniu
  • umiejętność interpretacji istniejących programów oraz ich edytowania
  • znajomość oraz prawidłowa interpretacji rysunków technicznych
  • obróbka wyrobu zgodnie z dokumentacją technologiczną
  • nauka doboru i ustawiania narzędzi oraz parametrów obróbczych obrabiarek sterowanych numerycznie

Aby wziąć udział w projekcie należy wypełnić n/w dokumenty i przesłać je na adres joanna.czarnecka@technopark.gliwice.pl

Zalacznik 1 – Formularz rekrutacyjny do 31.01.2021

Zalacznik 2 – zaswiadczenie o zatrudnieniu

Zalacznik 3 – wykaz ulic

Zalacznik 4 – oswiadczenie uczestnika projektu dot. przetwarzania danych osobowych