TECHNOPARK GLIWICE w oparciu o zagadnienie modeli biznesowych tworzy centrum kompetencyjne, które ma za zadanie popularyzowanie metody wśród przedsiębiorców. Business Model Canvas to zaproponowana przez Alexa Osterwaldera rzeczywistość ujęta za pomocą dziewięciu elementów funkcjonowania przedsiębiorstwa i zestawiona w sposób graficzny, przejrzysty i czytelny dla każdego.

Canva, zawierająca wspólnie połączone, wypełnione treścią elementy, opisuje produkt lub usługę, którą przedsiębiorstwo oferuje swoim klientom. Wpisują się one w logikę procesu zarabiania pieniędzy przez firmę. Model biznesowy to w pewnym sensie szkic strategii, która ma zostać wdrożona w ramach struktur, procesów i systemów organizacji.

W ramach oferty Technopark Gliwice oferuje doradztwo indywidualne oraz szkolenia o charakterze warsztatowym dla grupy pracowników (grupa od 3 do 12 osób). W trakcie szkoleń trenerzy wprowadzą Państwa w tematykę modeli biznesowych, pokażą przykłady i zaprezentują teorię, aby w efekcie przeprowadzić Państwa przez dziewięć elementów canvy, która może stać się podłożem do dalszej pracy mającej na celu rozwój modelu.

Doradztwo indywidualne: od 2h

Szkolenie podstawowe: od 4h