Technopark Gliwice

technopark_z_powietrza-1Technopark Gliwice świadczy usługi na rzecz osób przedsiębiorczych, naukowców, studentów, a także firm i instytucji. W naszej ofercie znajdziecie Państwo zarówno usługi z zakresu wynajmu pomieszczeń biurowych, warsztatowych czy sal konferencyjnych jak i usługi specjalistycznego doradztwa biznesowego oraz technologicznego. Od wielu lat Technopark Gliwice zapewnia wsparcie osób przedsiębiorczych w zakresie tworzenia modeli biznesowych, szkoleń z zakresu ogólnorozumianej przedsiębiorczości oraz doradztwa i coachingu. Przedsiębiorstwa wspieramy poprzez organizację specjalistycznych szkoleń technologicznych przy wykorzystaniu naszego parku maszyn oraz oprogramowania inżynierskiego. Do przedsiębiorstw kierujemy równieżtechnopark_z_powietrza-2 propozycję objęcia ich programem coachingu indywidualnego oraz grupowego. Wieloletnie działanie w obszarze wykorzystania funduszy europejskich zapewniło nam kompetencje w zakresie tworzenia aplikacji projektowych, które z sukcesami otrzymują granty w ramach funduszy UE oraz NCBIR. Dzięki zdobytemu doświadczeniu świadczymy usługi tworzenia kompletnych dokumentacji projektowych oraz opinii o innowacyjności. Młodych przedsiębiorców zachęcamy do nawiązania współpracy z parkiem w zakresie wirtualnego inkubatora oraz stacjonarnego inkubatora technologicznego.

Oferujemy również bezpłatny udział studentów, naukowców oraz przedsiębiorców w wielu realizowanych przez nas szkoleniach w ramach projektów dofinansowanych z Unii Eurpejskiej (Realizowane projekty).