Prezes Zarządu – Prof. dr hab. inż. Jan Kosmol

Jest autorem ponad 100 opublikowanych w kraju i za granicą prac naukowych, kilkunastu książek i skryptów, kilkudzisięciu prac naukowo-badawczych, uzyskał też 15 patentów.

Jego zainteresowania naukowe i dydaktyczne koncentrują się na obrabiarkach skrawających i dotyczą ich automatyzacji, komputerowego wspomagania konstruowania, nowoczesnych metod badań i obliczeń MES, serwonapędów oraz modelowania i symulacji komputerowej.