Park Naukowo-Technologiczny „TECHNOPARK GLIWICE” Sp. z o.o. to nowoczesne centrum wsparcia przedsiębiorczości. Dobra infrastruktura, usługi szkoleniowo-doradcze oraz realizacja międzynarodowych, centralnych i regionalnych programów wsparcia tworzy przyjazny klimat dla biznesu. To ważne zwłaszcza dla przedsiębiorczości akademickiej, która w naszym Parku jest szczególnie istotna. Aktywne zaangażowanie Technoparku Gliwice w rozwój przedsiębiorczości w regionie i poza nim potwierdza nasza szeroka współpraca z instytucjami technologicznymi, uczelniami, parkami naukowymi, organizacjami zagranicznymi oraz liczne realizowane projekty.

Technopark Gliwice to również rozległa, poszerzającą się sieć kontaktów i powiązań pomiędzy firmami działającymi w różnorodnych obszarach.  Dzięki wieloletniej działalności Park posiada ogromną bazę technologiczną i ekspercką.

Nasz Park to w końcu platforma współpracy pomiędzy sferą nauki, a biznesem. Uważamy, że innowacyjne, kreatywne, oryginalne koncepcje i rozwiązania powinny być szybko i skutecznie przetwarzane w pożyteczne produkty rynkowe. To dlatego tak istotnym celem naszej działalności jest transfer nowoczesnych technologii do gospodarki, a przy tym wykorzystanie ogromnego potencjału intelektualnego tkwiącego w społeczeństwie naszego regionu.

W dniu 23.09.2015 r. przekazano do użytkowania drugi budynek Technoparku Gliwice. Nowy segment kompleksu biznesowego to 1000m2 nowoczesnej powierzchni biurowej. Swoją siedzibę znalazło w nim 12 firm. Dominują startupy, ale nie brakuje również firm w pełni rozwiniętych, bazujących na współpracy z Politechniką Śląską.