• 04.02.2016 r. – utworzenie mobilnego Laboratorium Komputerowego ECDL.
 • 23.09.2015 r. – oficjalne przekazanie do użytkowania drugiego budynku Technoparku Gliwice. Nowy segment kompleksu biznesowego to 1000m2 nowoczesnej powierzchni biurowej. Swoją siedzibę znalazło w nim 12 firm. Dominują startupy, ale nie brakuje również firm w pełni rozwiniętych, bazujących na współpracy z Politechniką Śląską.
 • 01.04.2015 r. – oficjalne rozpoczęcie działalności funduszu zalążkowego Akcelerator Technologiczny Gliwice Sp. z o.o., utworzonego przy Parku Naukowo-Technologicznym Technopark Gliwice Sp. z o.o., w ramach BRIdge Alfa, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
 • 01.03.2015 r. – utworzenie strefy coworkingu (obecnie strefa znajduje się w 2 budynku Technoparku)
 • 15.02.2014 r. – I edycja eventu pn. “Start-it-up!”.
 • 01.09.2013 r. – utworzenie Obserwatorium Specjalistycznego ICT.
 • 15.07.2013 r. – utworzenie Centrum Kompetencyjnego Rozwoju Modeli Biznesowych.
 • 08.12.2012 r. – organizacja pierwszego wernisażu w ramach Galerii Atrium utworzonej wraz ze Związkiem Polskich Artystów Plastyków Okręgu Gliwicko – Zabrzańskiego w „Technoparku Gliwice”.
 • 01.10.2012 r. – powstanie Inkubatora Kreatywnych – wirtualnego biura Technoparku Gliwice.
 • 12.09.2012 r. – organizacja posiedzenia WTA (World Technopolis Association).
 • 20.05.2011 r. – organizacja XXII Międzynarodowej  Konferencji Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce, którego Technopark jest członkiem.
 • 22.05.2009 r. – organizacja pierwszej edycji „Dnia Nauki i Przemysłu” (wydarzenia organizowanego cyklicznie do dziś)
 • 30.06.2008 r. – oficjalne przekazanie do użytkowania głównego budynku „Technoparku Gliwice”. Budynek o łącznej powierzchni 3500m2, z czego 2000m2 przeznaczone na wynajem dla firm, głównie technologicznych.
 • 20.02.2006 r. – Utworzenie trzech pierwszych firm innowacyjnych w Technoparku Gliwice, które otrzymały wsparcie finansowo – doradcze.
 • 20.05.2005 r. – Technopark Gliwice zostaje członkiem międzynarodowej instytucji “Gate2Growth Incubator Form”.
 • 27.04.2004 r. – Powołanie do życia Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Park Naukowo-Technologiczny “Technopark Gliwice” przez Miasto Gliwice, Politechnikę Śląską i Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A.
 • 14.07.2003 r. – Podpisanie deklaracji w sprawie utworzenia Parku Naukowo-Technologicznego w Gliwicach przez Prezydenta Gliwic Zygmunta Frankiewicza, JM Rektora Politechniki Śląskiej prof.dr hab.inż. Wojciecha Zielińskiego i Prezesa Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. Jerzego Wojaczka.