Nabór zamknięty/ stanowisko: Administrator budynku

Opis stanowiska:

Nadzorowanie stanu technicznego budynku, instalacji i urządzeń technicznych oraz czystości w administrowanych budynkach

Sporządzanie wzorów dokumentów i przekazywanie ich do akceptacji przełożonym.

Prowadzenie ewidencji i kartotek zasobów oraz dokumentacji nieruchomości

Przygotowywanie danych do rozliczeń mediów komunalnych

Kontrolowanie i nadzorowanie jakości prac wykonanych w budynkach przez podwykonawców, pracowników służb porządkowych oraz konserwatorów.

Współpracowanie z najemcami, przełożonym, podwykonawcami, administracją, urzędami i innymi służbami w zakresie obsługi nieruchomości.

Kontrolowanie poprawności sporządzania i realizowania umów (najmu, z serwisami/podwykonawcami/dostawcami)

Nadzorowanie prac związanych z usuwaniem awarii i usterek technicznych

Przygotowywanie informacji, zestawień i danych do planów bu-dżetowych (finansowych)

Nadzorowanie stanu nieruchomości w zakresie zgodności z przepisami BHP, ochrony ppoż. oraz ochrony środowiska

Sporządzanie harmonogramy konserwacji i remontów

Wymagania:

Wykształcenie co najmniej średnie (mile widziany kierunek ekonomiczny).

2 lata doświadczenia na podobnym stanowisku

Ukończony kurs na administratora nieruchomościami i świadectwo potwierdzające kwalifikacje do administrowania nieruchomością (mile widziane)

Podstawowa znajomość języka angielskiego

Znajomość i umiejętność obsługi urządzeń biurowych oraz programów MS Office

Wiedza w zakresie BHP, p. poż, przepisów prawa budowlanego, ochrony środowiska, ergonomii, prawa zamówień publicznych

Umiejętność czytania dokumentacji technicznej i przetargowej

Zainteresowanych prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego. Prosimy o dopisanie w CV następującej klauzuli.:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji aktualnej i przyszłej rekrutacji przez Park naukowo-Technologiczny „Technopark Gliwice” Sp. z o.o. (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO).