Komitet Sterujący Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Ślaskiego.

W dniu 28.03.2018r. odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu Sterującego Regionalnej Strategii Innowacji kadencji na lata 2018-2020. Powołanie do składu Komitetu z rąk Pana Marszałka otrzymał Prezes Parku Naukowo-Technologicznego “Technopark Gliwice” Pan Profesor Jan Kosmol oraz Dyrektor Parku Naukowo-Technologicznego “Technopark Gliwice” Pan Jacek Kotra.
 
Komitet Sterujący Regionalnej Strategii Innowacji jest organem opiniodawczo-doradczym Zarządu Województwa Śląskiego w sprawach związanych z programowaniem, koordynacją, realizacją, monitorowaniem i oceną polityki rozwoju województwa w zakresie innowacji. W prace Komitetu zaangażowane są instytucje regionalnego ekosystemu innowacji, w szczególności przedstawiciele kluczowych uczelni wyższych regionu, kluczowe instytuty badawcze, instytucje wsparcia biznesu, a także przedstawiciele środowisk biznesowych.