Akcelerator Technologiczny Gliwice

W kwietniu 2015 roku swoją działalność rozpoczął fundusz zalążkowy, utworzony przez Technopark Gliwice.

 

Akcelerator Technologiczny Gliwice Sp. z o.o., spółka powołana przez Technopark Gliwice oraz AugereSeed,  prowadzi działalność w zakresie współfinansowania projektów B+R we wczesnych fazach rozwoju (Proof of Principle i Proof of Concept) w ramach programu BRIdge Alfa Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Wspiera pomysły, które znajdują się w fazie seed, kiedy ryzyko niepowodzenia inwestycyjnego jest największe, ale może zostać skutecznie zweryfikowane przez ekspertów funduszu. W ramach działalności funduszu analizie zostanie poddanych około 100 pomysłów technologicznych, z czego 15 wybranych otrzyma wsparcie kapitałowe. Na etapie inwestycji przewidziane zostały działania takie jak wykonanie zgłoszenia patentowego, realizacja prac badawczo-rozwojowych związanych ze stworzeniem i testowaniem prototypu, wykonanie testowego produktu oraz weryfikacja rynków docelowych.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.akceleratorgliwice.pl

Zapraszamy również do bezpośredniego kontaktu z biurem:
info@akceleratorgliwice.pl
tel. 32 335 85 03