S&D Lab Sp. z o.o.

Firma zajmuje się prowadzeniem badań doświadczalnych oraz prac
rozwojowych w obrębie zjawisk szybkozmiennych. Badania
prowadzone są w oparciu o autorską aparaturę: modułowy
system pomiarowy oraz “know how”. Modułowe urządzenia pomiarowe oferowane przez spółkę są produktami
podwójnego zastosowania tzw. dual use, które mogą mieć
zastosowanie cywilne oraz wojskowe. Uzyskane dzięki
systemom dane służą do weryfikacji i optymalizacji
konstrukcji specjalnego przeznaczenia, przez co wpływają
na poprawę bezpieczeństwa ludzi. W ramach działalności
firmy planuje się również organizację specjalistycznych
szkoleń dla cywilów oraz służb mundurowych z zakresu
ogólnie ujmując aspektów bezpieczeństwa wynikających z
obecnych zagrożeń, w tym terrorystycznych.