Budowa Inkubatora Nowoczesnych Technologii w Gliwicach

Projekt “Budowa Inkubatora Nowoczesnych Technologii w Gliwicach” jest realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Przedmiotem projektu jest rozbudowa Parku Naukowo-Technologicznego „Technopark Gliwice” poprzez budowę nowego modułu (Inkubatora Nowoczesnych Technologii) w celu zwiększenia potencjału dla transferu technologii i innowacyjności w regionie oraz rewitalizacja terenów przyległych do dotychczasowej infrastruktury. Projekt obejmuje również wyposażenie nowego obiektu oraz zakup niezbędnego sprzętu. W Inkubatorze zlokalizowanych zostanie ok. 15-20 firm z branży nowoczesnych techn. m.in. w obszarze IT/ICT, wirtualnej rzeczywistości, automatyki i robotyki czy medycyny. W ramach projektu przewidziano świadczenie 2 nowych usług – Living Lab w kierunku modeli biznesowych i Laboratorium przemysłu 4.0 ukierunkowanego na druk 3D.

Okres realizacji projektu: 30/06/2020 r. – 31/12/2022 r.

Całkowita wartość projektu: 8 123 672,49 zł

Dofinansowanie: 5 067 574,96 zł

Projekt “Budowa Inkubatora Nowoczesnych Technologii w Gliwicach” realizowany jest w ramach działania: 1.4. Wsparcie ekosystemu innowacji dla poddziałania: 1.4.2. Wsparcie regionalnych oraz lokalnych centrów kreatywności i
innowacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Audyt innowacyjności jako narzędzie wdrożenia innowacji w firmie

Projekt “Audyt innowacyjności jako narzędzie wdrożenia innowacji w firmie” jest realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem głównym projektu jest wygenerowanie usługi proinnowacyjnej mającej na celu przeprowadzanie w przedsiębiorstwach audytu innowacyjności, którego wynikiem będą rekomendację pozwalające na stworzenia planu wdrożenia innowacji w firmie. W ramach projektu zostanie opracowana metodologia usługi , która zostanie przetestowana na próbie 5 przedsiębiorstw.

W wyniku realizowanego projektu do oferty Parku Naukowo – Technologicznego “TECHNOPARK GLIWICE” Sp. z. o.o. zostanie wprowadzona usługa polegająca na przeprowadzeniu audytu innowacyjności w przedsiębiorstwie, której wynikiem będzie raport stanowiący plan wdrożenia innowacji.

Okres realizacji projektu: 01/01/2020 r. – 30/06/2020 r.

Projekt “Audyt innowacyjności jako narzędzie wdrożenia innowacji w firmie” w ramach Działania 1.3 Profesjonalizacja IOB Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

InnoWomEnt

 • About the project
 • Contact
 • Details
 • The project aims at exchanging experience and transferring good practices regarding women entrepreneurship from Polish and Italian on Turkish market. The project activities include participation of University of Bursa students in 42-day internships in companies located in Technopark Gliwice. Moreover, it contains entrepreneurship workshops and 2 publications entitled Experiences of the Innovative Women Entrepreneurs of the Future  and A Roadmap to Successful Incubators.

  Project Consortium:

  Bursa Technical University – Leader of the project
  Societa per la gestione dell Incubatore D’Impresa del Politecnico SCPA
  Politecnico di Torino
  The Silesian University of Technology

 • Natalia Grabek

  natalia.grabek@technopark.gliwice.pl
  Tel. +48 32 335 85 03, + 48 885 885 664

 • Project is co-financed from European Union funds within Erasmus+ Program.

  Key Action 2 Strategic Partnerships, Cooperation for innovation and the exchange of good practices.

  Total value of the project 178.325,00 euro

  Duration: 05/09/2016 – 04/09/2018

 

SETUP – Startupper Educational Training Path

 • Abou the project
 • Contact
 • Details
 •   

   

   

  Start-up Manager, Innovation Manager, Network Manager – a vocational training path on entrepreneurship to fill the gap between educational systems and labour market.

  The project composes of post-diploma training programme which main objective is to develop entrepreneurial capabilities and deliver business experience of projects’ participants. The students are gaining knowledge through classroom trainings with experienced tutors and practitioners, online lessons, visits in companies and also by 40-day internships in Poland, Italy and Portugal. The collaboration between the Training Centres and the Technological Parks guarantees the immediate experience of theoretical knowledge and favors the access to work in managerial functions.  More info: http://www.setuproject.com/en/

  Project Consortium:

  Dedalo Onlus (Italy) – Leader of the project
  The ComoNExT Technological Science Park, Lomazzo (Italy)
  APECEF, Lisbon (Portugal)
  Asociatia “Aldo Moro”, Bucharest (Romania)
  St. Joseph Foundation, London (Great Britain)

 • Karolina Bieda

  karolina.bieda@technopark.gliwice.pl
  Tel. +48 32 335 85 00, +48 607 363 765

 • Project is co-financed from European Union funds within Erasmus+ Program.

  Key Action 2 Strategic Partnerships, Cooperation for innovation and the exchange of good practices.

  Total value of the project: 449.544,00 euro

  Duration: 01/09/2015 – 31/08/2018