Konferencja „Automatyzacja w zakładach produkcyjnych – kierunek Przemysł 4.0”

Park Naukowo – Technologiczny “TECHNOPARK GLIWICE” Sp. z o.o. jako Patron Honorowy wydarzenia zaprasza do udziału w konferencji pn. „Automatyzacja w zakładach produkcyjnych”, która odbędzie 25 listopada w Bytomiu.

Według Deloitte rynek zautomatyzowanych technologii rośnie w tempie ponad 40% rocznie i do 2027 r. ma osiągnąć wartość 25,66 mld dolarów. Firmy starają się wykorzystywać potencjał automatyzacji w zakresie m.in. redukcji kosztów, zwiększenia produktywności i jakości produktów czy precyzyjności procesów. Widać jednak, że tempo wprowadzania nowoczesnych rozwiązań ustępuje szybkości, z jaką pojawiają się innowacje. To niewątpliwie ogromne wyzwanie dla wszystkich menadżerów odpowiedzialnych za usprawnianie procesów produkcyjnych i logistycznych.

Wydarzenie organizowane w Bytomiu wychodzi naprzeciw potrzebom współczesnego przemysłu – spotkanie w gronie specjalistów przybliża nowatorskie strategie, które łatwo wdrożyć, poszerza wiedzę o aktualne trendy oraz daje szansę na nowe, wartościowe kontakty biznesowe. To idealne miejsce, by wymienić się doświadczeniem oraz spostrzeżeniami ze specjalistami z branży.

Wybrane tematy:

 • Zintegrowana platforma automatyzacji i robotyzacji w dobie Przemysłu 4.0
 • Innowacyjna automatyka przemysłowa w służbie optymalizacji produkcji – cztery filary Przemysłu 4.0
 • Oczekiwania działu Utrzymania Ruchu wobec Inteligentnej Fabryki
 • Bezkontaktowy, magnetostrykcyjny pomiar położenia i poziomu w przemyśle
 • Innowacyjne systemy kontrolno – pomiarowe dla Przemysłu 4.0
 • Jak zapobiec przestojom oraz awariom? Jak osiągnąć stabilną pracę maszyn?
 • Pełna ochrona maszyn drogą do Przemysłu 4.0
 • Dashboarding danych pomiarowych – proBox2
 • Ultradźwiękowy monitoring stanu łożysk z precyzyjnym optymalnym smarowaniem

Więcej informacji oraz rejestracja online na dedykowanej stronie: https://www.axonmedia.pl/konferencje/rejestracja/automatyzacja-2021-bytom/

Udział jest bezpłatny dla zarejestrowanych online uczestników. Dodatkowo w ramach wydarzenia przewidziany jest odbiór Imiennych Certyfikatów Uczestnictwa poświadczających udział w wydarzeniu.

Organizator, mając na uwadze komfort i bezpieczeństwo podczas spotkania, wdroży zalecane normy sanitarne oraz higieniczne, w tym obowiązek zasłaniania nosa i ust.

Bezpłatne szkolenia językowe

Park Naukowo – Technologiczny “TECHNOPARK GLIWICE” Sp. z o.o. zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach językowych w ramach projektu “TECHNOPARKowa Akademia Podnoszenia kwalifikacji językowych i ICT dorosłych mieszkańców Gliwic III”.

Zajęcia realizowane stacjonarnie lub online we współpracy ze Szkołą Języków Obcych Level. W ramach kursów oferujemy:

 • 60 godzin szkoleniowych wybranego języka (angielski, niemiecki, francuski),
 • egzamin, który upoważnia do uzyskania certyfikatu zgodnego z Europejskim System Opisu Kształcenia Językowego,
 • bezpłatne materiały dydaktyczne,
 • elastyczne godziny kursów.

Projekt skierowany jest do pracujących osób powyżej 25 r.ż., które zamieszkują powiat gliwicki.

Szczegóły: Zgłoszenia: https://bit.ly/3DUOmxY ; Tel: 603 663 887