Przed nami rewolucja 4.0!

Aby małe i średnie przedsiębiorstwa mogły skorzystać z przejścia na zautomatyzowany, cyfrowy przemysł – ich pracownicy, przedsiębiorcy, właściciele i menagerowie muszą być na to przygotowani. Personel musi być świadomy konieczności rozwoju i wynikających z niego korzyści oraz mieć zdolność opanowania specjalistycznych usług cyfrowych.

Jest to konieczna zmiana umiejętności kulturowych i behawioralnych, a także zmiana technologiczna. Rosnące wymagania klientów i globalna konkurencja to czynniki, które powodują konieczność szybkiego reagowania firm na nowe potrzeby.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego przystąpił do międzynarodowego partnerstwa i wspólnie z 6 państwami (Włochy, Hiszpania, Finlandia, Belgia, Rumunia i Litwa) realizuje projekt 40Ready – “Strengthening SME capacity to engage in Industry 4.0” finansowany z programu InterregEurope. Technopark jest jednym z interesariuszy projektu, który będzie aktywnie uczestniczył w realizacji założonych celów.

W trakcie trwania projektu partnerzy oraz interesariusze z różnych regionów Europy będą współpracowali w celu zrozumienia potrzeb MŚP w zakresie Przemysłu 4.0 i dojrzałości cyfrowej oraz zaproponują zmiany w stosowaniu instrumentów polityki, które pozwolą zaspokoić te potrzeby.

Celem pierwszej fazy projektu jest opracowanie planu działania z propozycjami, w jaki sposób polityka EFS oraz EFRR może lepiej wspierać MŚP w przygotowaniach do przemysłu 4.0. W kolejnej fazie plan ten będzie wdrażany, a całość monitorowana. Regiony uczestniczące w projekcie 40Ready staną się lepiej przygotowane do udanego, trwałego i dochodowego zastosowania Przemysłu 4.0. Będą wspierały swoje MŚP w zwiększaniu konkurencyjności, przy jednoczesnym utrzymaniu i tworzeniu większej liczby lepszych miejsc pracy.

Więcej o projekcie można przeczytać tutaj:
 https://ris.slaskie.pl/czytaj/projekt_40ready_2019___2023

English version: https://www.interregeurope.eu/40ready/events/event/2874/40ready-kick-off-meeting/