Podsumowanie działalności Parku w roku 2021

Szanowni Państwo,

poniżej prezentujemy zestawienie najważniejszych działań i zadań prowadzonych w roku 2021 roku przez Park Naukowo – Technologiczny “TECHNOPARK GLIWICE” SP. z o.o.:

 • rozpoczęto budowę budynku Technopark 3, który obecnie w jest w trakcie realizacji;
 • stworzono koncepcję rozbudowy Parku o kolejne budynku nr 4 i 5;
 • uzyskano rekomendację w ramach Programu Sprawiedliwej Transformacji dla rozbudowy Parku;
 • z sukcesem dokonaliśmy częściowego wyjścia inwestycyjnego z jednej ze spółek portfelowych;
 • została stworzona i zaakceptowana przez Samorząd Województwa Śląskiego dokument “Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Ślaskiego 2030”;
 • zostało wyposażone Laboratorium Druku 3D w łącznie ponad 20 drukarek i sprzęt peryferyjny;
 • została stworzona i dofinansowana spółka portfelowa TB Technology Sp. z o.o;
 • zostało dofinansowanych 12 działalności gospodarczych Gliwiczan;
 • zostało przeszkolonych w różnych zakresie ponad 200 Gliwiczan;
 • zostało sfinansowane zatrudnienie 8 Gliwiczan;
 • pozyskaliśmy 2 kolejne projekty dofinansowane ze środków UE;
 • zostały zorganizowane 2 wydarzenia statupowe, w których frekwencja przekroczyła 150 osób;
 • współorganizowaliśmy Hackaton informatyczny o zasięgu międzynarodowym.

Dziękujemy za Państwa wsparcie i zapraszamy do współpracy w przyszłym roku. Liczymy an możliwości realizacji kolejnych wspólnych inicjatyw i projektów.

Życzenia świąteczne

Szanowni Państwo,

w imieniu Zarządu i Pracowników Parku Naukowo – Technologicznego “TECHNOPARK GLIWICE” Sp. z o.o.o. z okazji Świąt Bożego Narodzenia składamy najlepsze życzenia pełne radości, zdrowia i spokoju, a także realizacji wszystkich postanowień w Nowym Roku 2022 r.

Zbiórka świąteczna dla Potrzebujących

W dniach 06.12 – 20.12.2021 r. Park Naukowo – Technologiczny “TECHNOPARK GLIWICE” Sp. z o.o. kolejny raz prowadził zbiórkę dla osób potrzebujących – tym razem dla podopiecznych Fundacji Stacja 6.

Dzięki wsparciu i hojności naszych Lokatorów wspólnie udało nam się przekazać ponad 20 paczek, wśród których nie zabrakło artykułów spożywczych, środków czystości, ciepłej odzieży, pościeli, ręczników, zabawek oraz gier edukacyjnych dla dzieci. Wszystkie zebrane dary zostały przekazane w poniedziałek do siedziby Fundacji, którą w Gliwicach mieści się w CH Forum.

Jeszcze raz dziękujemy za przekazane dary, dzięki nim mogliśmy wesprzeć organizowaną przez Fundację Wigilię dla osób bezdomnych i potrzebujących przy Parafii św. Anny w Zabrzu oraz podopiecznych Przytuliska dla samotnych kobiet z dziećmi w Rudzie Śląskiej. Dziękujemy 💙

Zbiórka dla osób Potrzebujących

Park Naukowo – Technologiczny “TECHNOPARK GLIWICE” Sp. z o.o. w dniach 06.12.2021 – 20.12.2021 r. prowadzi zbiórkę dla podopiecznych Fundacją Stacja 6 m.in. dla osób bezdomnych i potrzebujących biorących udział w Wigilii organizowanej przy Parafii św. Anny w Zabrzu oraz dla Przytuliska samotnych kobiet z dziećmi w Rudzie Śląskiej.

Zachęcamy do dołączenia się do inicjatywy w oznaczonych miejscach w budynkach Technoparku zbieramy:

 • artykuły spożywcze (z długim okresem przydatności tj. kawa, herbata, woda, soki, słodycze, konserwy);
 • artykuły ochrony osobistej (mydła, żele, szampony, ręczniki);
 • odzież (rękawiczki, czapki, koszulki, bielizna);
 • środki czystości;
 • zabawki i gry edukacyjne.

Konferencja „Automatyzacja w zakładach produkcyjnych – kierunek Przemysł 4.0”

Park Naukowo – Technologiczny “TECHNOPARK GLIWICE” Sp. z o.o. jako Patron Honorowy wydarzenia zaprasza do udziału w konferencji pn. „Automatyzacja w zakładach produkcyjnych”, która odbędzie 25 listopada w Bytomiu.

Według Deloitte rynek zautomatyzowanych technologii rośnie w tempie ponad 40% rocznie i do 2027 r. ma osiągnąć wartość 25,66 mld dolarów. Firmy starają się wykorzystywać potencjał automatyzacji w zakresie m.in. redukcji kosztów, zwiększenia produktywności i jakości produktów czy precyzyjności procesów. Widać jednak, że tempo wprowadzania nowoczesnych rozwiązań ustępuje szybkości, z jaką pojawiają się innowacje. To niewątpliwie ogromne wyzwanie dla wszystkich menadżerów odpowiedzialnych za usprawnianie procesów produkcyjnych i logistycznych.

Wydarzenie organizowane w Bytomiu wychodzi naprzeciw potrzebom współczesnego przemysłu – spotkanie w gronie specjalistów przybliża nowatorskie strategie, które łatwo wdrożyć, poszerza wiedzę o aktualne trendy oraz daje szansę na nowe, wartościowe kontakty biznesowe. To idealne miejsce, by wymienić się doświadczeniem oraz spostrzeżeniami ze specjalistami z branży.

Wybrane tematy:

 • Zintegrowana platforma automatyzacji i robotyzacji w dobie Przemysłu 4.0
 • Innowacyjna automatyka przemysłowa w służbie optymalizacji produkcji – cztery filary Przemysłu 4.0
 • Oczekiwania działu Utrzymania Ruchu wobec Inteligentnej Fabryki
 • Bezkontaktowy, magnetostrykcyjny pomiar położenia i poziomu w przemyśle
 • Innowacyjne systemy kontrolno – pomiarowe dla Przemysłu 4.0
 • Jak zapobiec przestojom oraz awariom? Jak osiągnąć stabilną pracę maszyn?
 • Pełna ochrona maszyn drogą do Przemysłu 4.0
 • Dashboarding danych pomiarowych – proBox2
 • Ultradźwiękowy monitoring stanu łożysk z precyzyjnym optymalnym smarowaniem

Więcej informacji oraz rejestracja online na dedykowanej stronie: https://www.axonmedia.pl/konferencje/rejestracja/automatyzacja-2021-bytom/

Udział jest bezpłatny dla zarejestrowanych online uczestników. Dodatkowo w ramach wydarzenia przewidziany jest odbiór Imiennych Certyfikatów Uczestnictwa poświadczających udział w wydarzeniu.

Organizator, mając na uwadze komfort i bezpieczeństwo podczas spotkania, wdroży zalecane normy sanitarne oraz higieniczne, w tym obowiązek zasłaniania nosa i ust.

Bezpłatne szkolenia językowe

Park Naukowo – Technologiczny “TECHNOPARK GLIWICE” Sp. z o.o. zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach językowych w ramach projektu “TECHNOPARKowa Akademia Podnoszenia kwalifikacji językowych i ICT dorosłych mieszkańców Gliwic III”.

Zajęcia realizowane stacjonarnie lub online we współpracy ze Szkołą Języków Obcych Level. W ramach kursów oferujemy:

 • 60 godzin szkoleniowych wybranego języka (angielski, niemiecki, francuski),
 • egzamin, który upoważnia do uzyskania certyfikatu zgodnego z Europejskim System Opisu Kształcenia Językowego,
 • bezpłatne materiały dydaktyczne,
 • elastyczne godziny kursów.

Projekt skierowany jest do pracujących osób powyżej 25 r.ż., które zamieszkują powiat gliwicki.

Szczegóły: Zgłoszenia: https://bit.ly/3DUOmxY ; Tel: 603 663 887

ZAPROSZENIE NA BEZPŁATNE WARSZTATY

Dwa ciekawe warsztaty organizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego we współpracy z Głównym Instytutem Górnictwa odbędą się w przyszłym tygodniu na platformie MSTeams.

Pierwsze spotkanie adresowane jest do przedsiębiorstw, uczelni wyższych, instytucji otoczenia biznesu oraz instytutów i organizacji badawczych. Poświęcone będzie modelowym rozwiązaniom w zakresie dostępu i zarządzania infrastrukturą badawczą i innowacyjną w naszym województwie. Po przeanalizowaniu stanu bieżącego oraz identyfikacji problemów i wyzwań, jakie funkcjonują w tym obszarze, będziemy mieli możliwość zapoznania się z dobrymi praktykami. Spotkanie odbędzie się w 28 lipca 2021 r. (środa), w godzinach 12:00 – 14:30 jako część projektu  “Improving Research and Innovation Infrastructure Performance: from Fragmented to Integrated and Sustainable Cooperation” (Inno-HEIs) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Europa. Celem tego przedsięwzięcia jest ulepszenie regionalnej polityki w zakresie badań naukowych i innowacji oraz promocja i wsparcie współpracy badawczej i biznesowej sektora nauki i przemysłu w celu poprawy innowacyjności firm.

Tych samych adresatów oraz dodatkowo członków klastrów oraz przedstawicieli jednostek lokalnego i regionalnego samorządu zapraszamy kolejnego dnia – 29 lipca na warsztaty „Różne perspektywy budowania potencjału Przemysłu 4.0”  (godz. 9.00-12.00). Celem tego spotkania będzie analiza bieżącej sytuacji oraz perspektyw budowania Przemysłu 4.0 ze szczególnym uwzględnieniem przyjętych rozwiązań instytucjonalnych oraz dostępu do danych i zarządzania nimi jako narzędziami rozwoju Przemysłu 4.0 (open data i FAIR). Porozmawiamy też o cyberbezpieczeństwie oraz możliwościach wsparcia przedsiębiorstw przemysłowych w procesach transformacji cyfrowej. Wspieranie procesu cyfryzacji w małych, średnich i mikroprzedsiębiorstwach jest celem kolejnego projektu, który realizuje Urząd Marszałkowski w międzynarodowym partnerstwie w ramach Programu Interreg Europa. „40Ready – Strengthening SME capacity to engage in Industry 4.0”, nazywany w skrócie 40Ready to przedsięwzięcie, dzięki któremu powstaje plan działania (Action plan) uwzględniający zmianę lub dostosowanie narzędzi wsparcia (finansowego i niefinansowego) w ramach polityki regionalnej dla rozwoju cyfryzacji i wdrażania Przemysłu 4.0 w MŚP. Proponowane w Action planie działania będą obejmować zarówno narzędzia wsparcia infrastruktury w zakresie Przemysłu 4.0 i dojrzałości przemysłowej (kompetencje EFRR), jak i projektów dotyczących zarządzania i podnoszenia kompetencji pracowników w MŚP (kompetencje EFS).

Na oba spotkania można się rejestrować za pośrednictwem formularza na stronie www.ris.slaskie.pl do 26 lipca 2021 r. Warsztaty są BEZPŁATNE. Zapraszamy!

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Śląskiego 2030 – konsultacje społeczne.

Od 12 marca można zapoznać się z projektem dokumentu „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego 2030”. Dokument został opracowany przez ekspertów Parku Naukowo-Technologicznego “Technopark Gliwice” Sp. z o.o. w na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Jesteśmy zaszczyceni faktem, iż pracownikom Technoparku Gliwice powierzono tak istotne z punktu widzenia regionu zadanie.

Regionalna Strategia Innowacji to narzędzie budowania regionalnego systemu innowacji w naszym województwie w perspektywie do 2030 r. Zapraszamy do lektury oraz na spotkania on-line w ramach konsultacji społecznych.

Tematyka:

Celem spotkania jest przedstawienie projektu „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego 2030” w ramach konsultacji społecznych dokumentu. Projekt dokumentu oraz formularz zgłaszania uwag i wniosków znajduje się na Innobservator Silesia.

Uczestnicy spotkania będą mieli okazję wziąć udział w dyskusji nad projektem „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego 2030”.

Terminy spotkań:

Kiedy: 30 marzec 2021 r. (wtorek) – dla przedstawicieli Subregionu Południowego
O której: 12:00-14:00

Kiedy: 12 kwiecień 2021 r. (poniedziałek) – dla przedstawicieli Subregionu Centralnego
O której: 09:00-11:00

Kiedy: 13 kwiecień 2021 r. (wtorek) – dla przedstawicieli Subregionu Północnego
O której: 09:00-11:00

Kiedy: 15 kwiecień 2021 r. (czwartek) – dla przedstawicieli Subregionu Zachodniego
O której: 11:00-13:00

Organizatorzy:

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego (Departament Rozwoju Regionalnego).

Park Naukowo-Technologiczny „Technopark Gliwice” Sp. z o.o.

Spotkanie jest realizowane w ramach projektu „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim (SO RIS w PPO II)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.4 Wsparcie ekosystemu innowacji  Poddziałania 1.4.1. Zarządzanie i wdrażanie regionalnego ekosystemu innowacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

SZCZEGÓŁY i ZAPISY

Start It Up – X edycja już 17.12.2020 r.

Park Naukowo-Technologiczny „Technopark Gliwice” i „Akcelerator Technologiczny Gliwice” zapraszają na X Edycję wydarzenia „Start it Up”, która ze względu na panujące warunki spowodowane pandemią wirusa COVID-19 odbędzie się zdalnie w formie webinarium przy użyciu platformy ZOOM.

Wydarzenie odbędzie się w najbliższy czwartek tj. 17.12.2020 w godz. 17:00 – 19:00, w ciągu których odbędą się 4 prelekcje o tematyce:

-“Turkusowe przedsiębiorstwa, czyli innowacyjny system zarządzania”, prof. Andrzej Blikle      

– “Od pomysłu do działającego biznesu – wszystkie nasze błędy”, Mateusz Pawlik

– “Kickstarter a innowacyjne projekty – jak przygotować swoją kampanię?”, Piotr Penar            

– “Kapitał inwestycyjny dla rozwoju biznesu. Kiedy i jak go szukać ?”, Michał Chojkowski

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, liczba miejsc ograniczona.

Rejestracja za pomocą ZOOM-a: https://zoom.us/webinar/register/WN_uZtocOjFTNCAv86wPxN92g?fbclid=IwAR2GmJP3GRmyRo_0PQDUFZLgjqARVJ5MVRx-uO0OAkefat9znOHqvSgszac

Poprawa wydajności infrastruktury badawczej i innowacyjnej w województwie śląskim.

Zapraszamy na spotkanie online, które odbędzie się 13.11.2020 r., organizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w ramach projektu “Improving Research and Innovation Infrastructure Performance: from Fragmented to Integrated and Sustainable Cooperation” (2019-2023) “INNO-HEIs”. Celem projektu jest zwiększenie wkładu uczelni wyższych i ich infrastruktury badawczej w regionalny system innowacji, tworząc przyjazne środowisko do aktywnego zaangażowania przedsiębiorców i przemysłu oraz współpracy między partnerami odpowiadającymi na regionalne wyzwania społeczne.

Podczas spotkania zostaną przedstawione wyniki badania dotyczącego poprawy wydajności infrastruktury badawczej i innowacyjnej w województwie śląskim. Celem badania była diagnoza stanu regionalnego ekosystemu innowacji w obszarze infrastruktury badawczej i innowacyjnej oraz określenie w tym zakresie głównych barier rozwoju i wyzwań wraz z rekomendacjami do dalszych działań. Przeprowadzona analiza w obszarze infrastruktury B+I w województwie śląskim umożliwiła identyfikację wyzwań rozwojowych w tym zakresie. W ramach badania wykorzystano metody badawcze foresightowe, nawiązujące do procedur określonych w wypracowanym w województwie śląskim modelu Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania Województwa Śląskiego (PPO WSL).

Główne zagadnienia będące przedmiotem spotkania to:

 • Wyniki inwentaryzacji infrastruktury B+R+I w regionie.
 • Prezentacja wyników badania dotyczącego dobrych praktyk w wykorzystaniu infrastruktury badawczej w województwie śląskim.
 • Bariery i rekomendacje dla poprawy wydajności infrastruktury badawczej.

Agenda spotkania:

10.00:    Powitanie – Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

10.10:  Prezentacja projektu InnoHEIs – Monika Ptak-Kruszelnicka, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Departament Rozwoju Regionalnego.

10:25:  Prezentacja wyników badania dotyczących poprawy wydajności infrastruktury badawczej i innowacyjnej w województwie śląskim – od podzielonej do zintegrowanej i zrównoważonej współpracy – dr Mariusz Kruczek, Główny Instytut Górnictwa.

10.50:   Dyskusja – Bariery i rekomendacje dla poprawy wydajności infrastruktury badawczej i innowacyjnej w województwie śląskim.

11.30:   Zakończenie

WIĘCEJ INFORMACJI O WYDARZENIU

LINK DO REJESTRACJI – uczestnictwo w spotkaniu prosimy zgłaszać do dnia 12.11.2020 roku.

Nabór do 2 grupy projektu “Nowe Horyzonty – aktywizacja osób 30+”

Park Naukowo – Technologiczny „TECHNOPARK GLIWICE” Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie „Nowe Horyzonty – aktywizacja osób 30+”, którego celem jest wzrost aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia lub poprawa sytuacji zawodowej mieszkańców Gliwic, Knurowa, Pyskowic i Zabrza, którzy ukończyli 30 rok życia. W chwili obecnej prowadzimy nabór do 2 grupy projektu.

Każdy z Uczestników biorących udział w projekcie otrzymuje:

– stypendium szkoleniowe,

– bezpłatne wsparcie doradcy, pośrednika pracy,

– bezpłatne szkolenia z zakresu kompetencji miękkich i aktywnego poszukiwania pracy,

– bezpłatne podniesienie kwalifikacji poprzez udział w kursie specjalistycznym,

– płatne 3-miesięczne staże lub oferty pracy.

Udział w projekcie  mogą brać osoby należące co najmniej do jednej z poniższych grup znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy:

a) osoby bezrobotne lub bierne zawodowo znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj.:

– osoby w wieku 50 lat i więcej;

– kobiety;

– osoby długotrwale bezrobotne;

– osoby o niskich kwalifikacjach;

b) pozostałe grupy, zidentyfikowane w ramach RPO, tj.:

– osoby ubogie pracujące;

– osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 (obowiązujących na dzień ogłoszenia konkursu)

Więcej szczegółów: www.technopark.gliwice.pl/nowehoryzonty, horyzonty@technopark.gliwice.pl 607 363 258/724 318 426

Nowy projekt dla osób 30+ !

Park Naukowo-Technologiczny “TECHNOPARK GLIWICE” Sp. z o.o. od 01.09.2020 r. rozpoczyna realizację nowego projektu  Nowe Horyzonty – aktywizacja zawodowa osób 30+, który skierowany jest do mieszkańców miast Gliwice, Zabrze, Knurów oraz Pyskowice powyżej 30- go roku życia (od dnia 30-tych urodzin).

Grupę docelową projektu stanowią:

a) Osoby bezrobotne (lub bierne zawodowo), znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj.:

 • osoby w wieku 50 lat i więcej,
 • kobiety,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby o niskich kwalifikacjach.

b) Pozostałe grupy zidentyfikowane w ramach RPO tj.:

 • osoby ubogie pracujące,
 • osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujące w ramach umów cywilno-prawnych,

*z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności.

W ramach projektu w zależności od potrzeb oferujemy Uczestnikom :

– doradztwo indywidualne,

– pośrednictwo pracy,

– szkolenia i kursy specjalistyczne pozwalające podnieść kwalifikacje,

– płatne staże zawodowe,

– stypendia szkoleniowe,

– organizację subsydiowanego zatrudnienia.

Rekrutacja do projektu rusza już we wrześniu!

Chęć uczestnictwa w projekcie prosimy zgłaszać mailowo lub telefonicznie. W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu!

horyzonty@technopark.gliwice.pl 607 363 258/ 724 318 426

Bezpłatne webinarium 19.08.2020 r.

Park Naukowo – Technologiczny „Technopark Gliwice” Sp. z o.o. wraz z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju zapraszają na bezpłatne webinarium, które odbędzie się 19 sierpnia o godzinie 10:00. Podczas spotkania będzie możliwość zapoznania się z najnowszymi projektami i inicjatywami realizowanymi przez Technopark Gliwice, natomiast przedstawiciele NCBR przedstawią informacje na temat konkursu Szybka Ścieżka realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Uczestnicy webinarium dowiedzą się między innymi o aktualnych konkursach finansowanych przez POIR, zasadach na jakich mogą wziąć w nich udział oraz kryteriach oceny projektów. Podczas spotkania będzie możliwość uzyskania odpowiedzi na pytania podczas sesji Q&A.
Wydarzenie jest bezpłatne, zapisy odbywają się pod linkiem https://zoom.us/webinar/register/WN_dulQHiylRUKtNagD_FtymA do dnia 18.08.2020 r.
Serdecznie zapraszamy

Czy jesteśmy gotowi na 4.0?

Zapraszamy do zapoznania się z projektem “Strengthening SME capacity to engage in Industry 4.0”  realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

W sierpniu 2019 roku Województwo Śląskie przystąpiło do międzynarodowego projektu „40Ready – Strengthening SME capacity to engage in Industry 4.0” (40Ready), finansowanego z programu Interreg Europe. Przedsięwzięcie dotyczy ulepszania regionalnych instrumentów polityki w celu zwiększenia konkurencyjności MŚP. Chodzi przede wszystkim o wspieranie MŚP w rozwoju i wprowadzaniu innowacji, szczególnie pomagając ich właścicielom, menedżerom i pracownikom w przejściu na zautomatyzowany, cyfrowy przemysł.

Wsparcie dla MŚP ma duży  wpływ na rozwój regionu. Zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej, w latach 2021-2027 wsparcie to powinno skoncentrować się bardziej na strategiach inteligentnej specjalizacji oraz na tym, aby dynamicznym przedsiębiorstwom pomóc w rozwoju, a regionom  w przejściu na wyższe poziomy łańcucha gospodarczego

Aby jak najlepiej przygotować małe i średnie przedsiębiorstwa do rewolucji 4.0, należy najpierw przeanalizować ich kluczowe kompetencje i zbadać gotowość w zakresie ich zasobów. I, oczywiście, nie należy zapominać o instytucjach otoczenia biznesu i instytucjach badawczo-rozwojowych. Dlatego Urząd Marszałkowski rozpoczął badanie, którego wyniki mają dać wgląd w potrzeby w zakresie kompetencji i kwalifikacji związanych z transformacją cyfrową w MŚP oraz pokazać na ile MŚP, instytucje otoczenia biznesu i instytucje naukowo-badawcze mają odpowiednie zasoby do przeprowadzenia transformacji cyfrowej w duchu czwartej rewolucji przemysłowej. Raport przygotowany na ich podstawie będzie zawierać rekomendacje do Planu Działań na rzecz Przemysłu 4.0 w województwie śląskim.

Pierwszy obszar badawczy to analiza potrzeb w zakresie kompetencji i kwalifikacji w MŚP w województwie śląskim według Przemysłu 4.0, która będzie polegać na:

 • wskazaniu niezbędnych kompetencji do dokonania zmiany technologicznej
 • analizie umiejętności i poziomu dojrzałości cyfrowej w kontekście zmian technologicznych
 • wskazaniu niezbędnych kompetencji i kwalifikacji pracowników dla przemysłu 4.0.
 • określeniu nowych kompetencji i kwalifikacji oraz nowych zawodów

Kolejny temat badania to gotowość do przemysłu 4.0 w zakresie zasobów w przedsiębiorstwach, instytucjach otoczenia biznesu i instytucjach badawczo-rozwojowych. Przeanalizowane zostaną:

 • idea Przemysłu 4.0. – wyzwania i korzyści czwartej rewolucji przemysłowej
 • postrzeganie i wdrażanie Przemysłu 4.0 przez przedsiębiorstwa z województwa śląskiego
 • analiza bieżącego etapu rozwoju technologicznego przedsiębiorstw, instytucji otoczenia biznesu oraz instytucji badawczo-rozwojowych
 • bariery w rozwoju MŚP w kierunku przemysłu 4.0.

Powstałe rekomendacje będą się odnosić do polityki regionalnej, narzędzi finansowych, diagnozy stanu obecnego i dobrych praktyk z krajów EU.

Wyniki powyższego raportu staną się również punktem wyjścia do dalszej pogłębionej dyskusji opartej na faktach nad wizją rozwojową województwa śląskiego w perspektywie 2020+.

Badania odnosić się będą do zdarzeń i opinii występujących i mających swoje źródło w doświadczeniach z lat 2013-2019 i potrwają do końca sierpnia 2020 r. Będą polegać na pogłębionych wywiadach IDI i ankietach. Oczywiście poinformujemy Was o jego wynikach.

Więcej o projekcie 40 Ready:

https://www.interregeurope.eu/40ready/ https://ris.slaskie.pl/czytaj/o_projekcie_40ready_about_the_project

Informacja

Szanowni Państwo,
W związku z zagrożeniem epidemiologicznym w postaci koronawirusa SARS-CoV-2 oraz działaniami władz państwowych i samorządowych, dotyczących przeciwdziałania i zwalczania epidemii, informujemy o ograniczeniu dostępności pracowników Parku Naukowo – Technologicznego „TECHNOPARK GLIWICE” Sp. z o.o. oraz przyjętych procedurach, dotyczących załatwiania spraw obowiązującym do 27.03.2020 r.

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników oraz klientów apelujemy, aby w miarę możliwości wszelkie sprawy załatwiać za pośrednictwem poczty tradycyjnej, elektronicznej bądź telefonicznie, ograniczając bezpośredni kontakt z pracownikami Technoparku Gliwice.

KONTAKT:
Sekretariat:
Sabina Chobot 32 335 85 00/ 607 886 663/ info@technopark.gliwice.pl

Księgowość:
Karolina Bieda 607 363 765/ karolina.bieda@technopark.gliwice.pl

Administracja:
Ilona Wężyk 663 363 265/ ilona.wezyk@technopark.gliwice.pl
Stanisław Głowik 603 363 216

Biuro Projektu:
Magdalena Antos 724 318 426/ magdalena.antos@technopark.gliwice.pl Joanna Czarnecka-Tokarczyk 603 663 887/ joanna.czarnecka@technopark.gliwice.pl
Joanna Frydryk 607 363 258/ joanna.frydryk@technopark.gliwice.pl
Katarzyna Kuboś 782 182 207/ katarzyna.kubos@technopark.gliwice.pl

Start It Up – kolejna edycja wydarzenia już w czerwcu!

25.06.2020 r. w Parku Naukowo – Technologicznym “TECHNOPARK GLIWICE” Sp. z o.o. odbędzie się IX edycja wydarzenia Stat It Up – dedykowanego przede wszystkim startupom, przedsiębiorcom oraz osobom stawiającym pierwsze kroki w biznesie.

Podczas kolejnej edycji nie zabranie jak zawsze ciekawych prelekcji, sporej dawki wiedzy i inspiracji oraz wymiany doświadczeń i nawiązania kontaktów biznesowych podczas networkingu.

Więcej informacji już wkrótce – zachęcamy do odwiedzenia strony wydarzenia http://www.start-it-up.pl/.

Nasza spółka Cypherdog Security z niezwykłym rozwiązaniem z zakresu bezpieczeństwa danych i komunikacji

Cały świat zastanawia się, jak – w dobie wciąż rozwijającej się cyfryzacji – zabezpieczać dane oraz sprawić, by elektroniczna komunikacja była naprawdę bezpieczna. Tymczasem nasi specjaliści już to wiedzą! Ich rozwiązanie działa i już jest dostępne na rynku. Zapraszamy do lektury artykułu na www.money.pl!

Więcej informacji na temat spółki Cypherdog na stronie: https://www.cypher.dog/pl/

3D Motion Controls ma potencjał by podbić świat!

Kolejny artykuł o naszym startupie (3D Motion Controls) na Money.pl-zapraszamy do lektury! www.money.pl

“Spółka z Polski ma potencjał, by podbić świat rozwiązaniem do intuicyjnego sterowania obiektów 3D. Urządzenie wspomoże inżynierów, projektantów, architektów i naukowców, a wręcz znacznie ułatwi i usprawni im pracę nad projektami w środowisku 3D”.

3D Motion Controls
3D Motion Controls to spółka, w która zainwestował działający w ramach “Technoparku Gliwice” Fundusz Akcelerator Technologiczny Gliwice

Sukcesy naszych spółek-HT Guard!

Spółka HT Guard, w którą zainwestował działający w ramach Technoparku  Fundusz Akcelerator Technologiczny Gliwice wprowadza na rynek rewolucyjne rozwiązanie dla sektora obronności.

Innowacyjność polega na stworzeniu niezwykle trwałego i lekkiego materiału, który wesprze nie tylko żołnierzy na polu walki, ale również będzie służył ochronie najważniejszych osób w państwie. Sprawdzi się również jako pancerz ważnych budynków i pojazdów specjalnego przeznaczenia. Zapraszamy serdecznie do lektury artykułu na www.money.pl

HT Guard

Nowy projekt: Biznesowe zastosowanie koncepcji Learning Factory w procesie rozwoju, ekspansji i cyfrowej transformacji przedsiębiorstw

Park Naukowo – Technologiczny “TECHNOPARK GLIWICE” Sp. z o.o. z dumą prezentuje jeden z najnowszych projektów: “Biznesowe zastosowanie koncepcji Learning Factory w procesie rozwoju, ekspansji i cyfrowej transformacji przedsiębiorstw” realizowany w ramach konkursu “Standaryzacja usług Hubów Innowacji Cyfrowych dla wsparcia cyfrowej transformacji przedsiębiorstw” w ramach Programu Ministra na lata 2019 – 2021 p.n. „Przemysł 4.0”, którego realizację rozpoczęliśmy końcem poprzedniego roku

Projekt realizowany jest przez konsorcjum składające się z:

 • Poznański Park Naukowo – Technologiczny (Lider projektu)
 • Park Naukowo – Technologiczny “TECHNOPARK GLIWICE” Sp. z o.o.
 • Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Apollogic Sp. z o.o.

Nasz projekt zdobył 3 miejsce na liście rankingowej Ministerstwa Rozwoju i jest odpowiedzią na najnowsze trendy obserwowane w przemyśle, zwane Gospodarką 4.0. Dzięki realizowanemu projektowi Technopark znalazł się w gronie 5 wyłonionych DIHów (Digital Innovation Hub) w Polsce! Było to możliwe m.in. dzięki naszemu bogatemu doświadczeniu w wspieraniu i pomocy w tworzeniu przedsiębiorstw i start – upów, wiedzy i doświadczenia wynikającego z realizacji blisko 50 projektów finansowanych ze środków unijnych i ministerialnych, czy znajomości najnowszych trendów technologicznych.

Projekt adresowany będzie do przedsiębiorstw, które w związku ze zmieniającymi się trendami w przemyśle będą zainteresowane rozwojem w zakresie transformacji cyfrowej.

W ramach projektu przewiduje się:

 • stworzenie nowoczesnego laboratorium – Living Lab-u w dziedzinie prototypowania z wykorzystaniem m.in. druku 3D,
 • spotkania i konferencje z tematyki technologii wchodzących w obszaru Przemysłu 4.0.,
 • analizę potencjału wdrożenia rozwiązań Przemysłu 4.0 w przedsiębiorstwach,
 • szkolenia, warsztaty z zakresu Druku 3 D
 • doradztwo w zakresie analizy potencjału w obszarze wdrażania nowych technologii cyfrowych przez firmy,
 • kampanie informacyjną – promocyjną.

Stworzenie w Technoparku Gliwice Living Lab-u ma za zadanie wspomóc prowadzenie działań badawczo-wdrożeniowych w rzeczywistości gospodarki opartej na wiedzy oraz społeczeństwa informacyjnego. Nowe idee będą opracowywane i testowane w warunkach rzeczywistych, a użytkownicy mogą uczestniczyć we wszystkich etapach tworzenia nowego produktu.

W ramach stworzonego Living Lab będzie można skorzystać m.in. z:

 • wynajmu przestrzeni warsztatowej,
 • wykorzystanie specjalistycznego oprogramowania,
 • wykorzystanie specjalistycznego sprzętu w tym drukarek 3D, czy maszyny pomiarowej,
 • wsparcia ekspertów.

Więcej informacji już wkrótce – zapraszamy na stronę projektu www.technopark.gliwice.pl/dih

5lecie działalności Akceleratora Technologicznego Gliwice

Właśnie mija kolejny-5 rok funkcjonowania Akceleratora Technologiczny Gliwice, którego celem jest  prowadzenie działalność w zakresie współfinansowania projektów B+R w początkowych etapach rozwoju. Innowacyjne przedsięwzięcia zostają doprowadzone do wersji demonstracyjnej oraz pierwszej weryfikacji rynkowej. Do obszaru zainteresowań Funduszu należą technologie z branż takich jak m.in. IoT/Hardware, MedTech, Inżynieria materiałowa.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z krótkim zestawieniem dotyczącym zainwestowanych do tej pory środków oraz opisami nowatorskich rozwiązań z 2019 r .

Łączna kwota inwestycji– PLN  20.735 M

Liczba powołanych spółek-15

Liczba powołanych spółek w 2019 r.-6

Opisy spółek powołanych w 2019 r.

Start-up: FrostX Sp. z o.o.

Projekt: Liofilizator żywności

FrostX

Opracowanie i wdrożenie do produkcji kompaktowego urządzenia do liofilizacji żywności dla małych i średnich przedsiębiorstw, działających na rynku produkcji i przetwórstwa produktów spożywczych. FrostX umożliwi samodzielne wytwarzanie zdrowej żywności oraz tanie i długie jej przechowywanie z zachowaniem wszystkich walorów smakowych i odżywczych.

Więcej informacji: www.frostx.pl

Start-up: Cypherdog Sp. z o.o.

Projekt: Cypherdog

Cypherdog

Cypherdog jest spółką mającą na celu wdrożenie aplikacji FX oraz aplikacji mobilnej, służącej bezpieczeństwu przesyłania plików oraz komunikowania się pomiędzy stronami przez aplikacje mobilne, bez wglądu strony trzeciej. Cypherdog to oprogramowaniem do szyfrowania plików przesyłanych drogą e-mailową. Najważniejszym wymaganiem dotyczącym Cypherdog jest zapewnienie, iż właściciel systemu nie będzie miał możliwości odczytywania zaszyfrowanych informacji przesyłanych przez użytkowników.

Więcej informacji: www.cypher.dog

Start-up: Glucoactive Sp. z o.o.

Projekt: GLUCO-ACTIVE

Celem projektu GlucoActive jest zaprojektowanie i wyprodukowanie przenośnego, ubieralnego urządzenia do bezinwazyjnego pomiaru stężenia glukozy we krwi metodami spektrofotometrycznymi przeznaczonego do celów diagnostycznych, profilaktycznych, w procesie leczenia i kontrolowania cukrzycy oraz do zastosowań sportowych. Oprócz rozwiązania kluczowego problemu inwazyjności podczas pomiaru względem ogólnodostępnych konkurencyjnych urządzeń, projekt zakłada również stworzenie aplikacji użytkowej, która zastąpi standardowe procedury notowania swojego poziomu cukru przez cukrzyków a także umożliwia wizualizację otrzymywanych wyników i rozwiązania typu business intelligence.

www.gluco-active.com

Start-up: ZEUS Security Solutions Sp. z o.o.

Projekt: Rozwój Technologii AKM

Założeniem projektu jest przyspieszenie procesu komercjalizacji poprzez spółkę Zeus Security Solutions, która opracowuje dodatkowe cztery elementy systemu to znaczy: wsparcie dla systemów dynamicznie rekonfigurowalnych, wsparcie dla obsługi modułów HSM, projekt i implementacja systemu wykrywania naruszenia bezpieczeństwa oraz opracowanie i implementacja kompleksowego narzędzia konfiguracyjnego.

System będzie pierwszym na świecie rozwiązaniem, które potrafi zapewnić bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa przy działaniu w czasie rzeczywistym, które skaluje się w sieciach o bardzo małych zasobach sprzętowych.

Start-up: Caps Apps Sp. z o.o.

Projekt: Caps Apps

Projekt Caps Apps ma na celu wyprodukowanie i wypromowanie kompletnego produktu: elektronicznego kapsla wraz z dedykowanymi aplikacjami dla urządzeń mobilnych na platformy Android oraz iOS. Głównym rynkiem zbytu są Stany Zjednoczone Ameryki, a pierwszym krokiem do zaprezentowania produktu potencjalnym klientom jest kampania na platformie Kickstarter. Poza wyżej wymienionymi działaniami spółka również prowadzi działania mające na celu zabezpieczenie własności intelektualnej rozwiązań technicznych oraz słowno-graficznych.

Start-up: ONCOPROJECT Sp. z o.o.

Projekt: Monitor oddechu

Celem projektu jest stworzenie i wprowadzenie do sprzedaży urządzenia służącego do monitorowania oddechu chorego na nowotwór, w trakcie napromieniania. Monitorowanie ma na celu zmniejszenie niedokładności napromieniania. Zespół bazuje na wieloletnim doświadczeniu oraz wiedzy technicznej, uwzględniając przy tym niedoskonałości w rozwiązaniach oferowanych na rynku. W wyniku prac badawczo-rozwojowych powstanie urządzenie, które w znaczny sposób poprawi komfort pacjenta w procesie leczenia nowotworu.