Budowa Inkubatora 2 – ogłoszenie o zamówieniu 58/2018/PNT

Szanowni Państwo,

Informujemy iż w dniu 07.11.2018 r. zostało ogłoszone zamówienie nr 58/2018/PNT.

Przedmiotem przetargu jest: budowa obiektu (budynku) biurowego o powierzchni użytkowej około 1370 m2 i kubaturze 6 065 m3, wraz ze wszystkimi instalacjami i niezbędnym wyposażeniem, a także wykonanie prac związanych z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu.

Szczegóły