Bezpłatne kursy językowe i komputerowe

Park Naukowo – Technologiczny “TECHNOPARK GLIWICE” Sp. z o.o. zachęca do udziału w projekcie “TECHNOPARKowa Akademia Podnoszenia kwalifikacji językowych i ICT dorosłych mieszkańców Gliwic”, którego celem jest zwiększenie kwalifikacji lub ich potwierdzenie w zakresie ICT lub języków obcych. Projekt skierowany jest do osób zamieszkałych i/lub pracujących na obszarze objętym rewitalizacją w Gliwicach, w szczególności należących do grup defaworyzowanych, osób powyżej 50 roku życia oraz o niskich kwalifikacjach.

W ramach projektu oferujemy bezpłatne kursy z zakresu języka angielskiego, niemieckiego i francuskiego w wymiarze 60 godzin, zakończonych egzaminem zewnętrznym i uzyskaniem certyfikatu oraz kurs ICT w wymiarze 40 godzin.

Zapraszamy do udziału osoby, które:

  • posiadają zatrudnienie (umowa o pracę lub umową cywilnoprawna);
  • mają ukończone 25 lat;
  • zamieszkują lub pracują na terenie powiatu gliwickiego.

Informacje szczegółowe można uzyskać pod telefonem 603 663 887 lub na stronie www.technopark.gliwice.pl/szkolenia.