Akcelerator Technologiczny Gliwice

 • O projekcie
 • Kontakt
 • Szczegóły
 • Fundusz zalążkowy Akcelerator Technologiczny Gliwice Sp. z o.o., powstały w ramach Technoparku Gliwice na mocy umowy z NCBiR prowadzi działalność w zakresie współfinansowania projektów B+R we wczesnych fazach rozwoju (Proof of Principle i Proof of Concept). Fundusz podda analizie około 300 pomysłów technologicznych, spośród których ostatecznie około 15 zostanie wspartych kapitałowo. Na etapie inwestycji przewidziane zostały takie działania, jak: wykonanie zgłoszenia patentowego, realizacja prac badawczo-rozwojowych związanych ze stworzeniem i testowaniem prototypu, wykonanie testowego produktu oraz weryfikacja rynków docelowych.

  www.akceleratorgliwice.pl

   

   

 • www.akceleratorgliwice.pl

  info@akceleratorgliwice.pl
  tel. 32 335 85 03

  Natalia Grabek
  natalia.grabek@akceleratorgliwice.pl

 • Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

  Działanie: 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych

  Poddziałanie: 1.3.1: Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa

  Całkowita wartość projektu: 30.000.000,00 PLN

  w tym:

  • Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej: 24 000.000,00PLN
  • Wkład własny Partnera Projektu: 6 000.000,00PLN

  Termin realizacji: 01.04.2015 r. – 31.03.2020 r.

   

   

   

   

   

  Projekt jest realizowany w ramach programu „BRIdge Alfa” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa).