Zapytanie dotyczące Badania sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok

Park Naukowo-Technologiczny “Technopark Gliwice” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty dotyczącej Badania sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok.

Termin złożenia oferty: 13.11.2023 r. do godziny 14:00.

Szczegóły zapytania i procedury złożenia oferty w poniższych załącznikach: