Technopark Gliwice Partnerem Studiów MBA 4.0. Politechniki Śląskiej

Międzynarodowe Certum Badań Interdyscyplinarnych Politechniki Śląskiej rozpoczęło nabór studiów MBA Przemysł 4.0. którego Park Naukowo – Technologiczny “TECHNOPARK GLIWICE” Sp. z o.o. został Partnerem.

Studia MBA w Politechnice Śląskiej to interdyscyplinarny program zaawansowanych kompetencji menedżerskich wykorzystujący najnowsze osiągnięcia wielu współczesnych dyscyplin: ekonomii i finansów, zarządzania, psychologii, prawa, nauk o komunikacji społecznej i mediach oraz wielu innych. Programy studiów podyplomowych MBA zostały przygotowane w oparciu o standardy jednej z 3 najbardziej prestiżowych, światowych akredytacji Association of Master of Business Administration.

Nabór trwa do 28.02.2023 – szczegóły: https://mcbi.polsl.pl/mba/rekrutacja/

Zapytanie nr 3/U/SROS/1.4.1/2023

Dotyczące doradztwa polegającego na konsultacji kształtu metodologii usług: opracowanie/zmiana modelu biznesowego pomysłu, opracowanie usługi/produktu, Scale-up w ramach projektu „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim”, realizowanego w ramach działania 1.4 Wsparcie ekosystemu innowacji  Poddziałania 1.4.1. Zarządzanie i wdrażanie regionalnego ekosystemu innowacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

  1. W ramach usługi Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usługi doradztwa polegającego na konsultacji kształtu metodologii usług: opracowa-nie/zmiana modelu biznesowego pomysłu, opracowanie usługi/produktu, Scale-up zgodnie z poniższymi wytycznymi:
  2. Termin świadczenia usługi: 01.02.2023-30.06.2023
  3. Zakres usługi:

– konsultacje kształtu metodologii usługi opracowanie/zmiana modelu biznesowego pomysłu – 35 godzin

– konsultacje kształtu metodologii usługi opracowanie usługi/produktu – 35 godzin

– konsultacje kształtu metodologii usługi Scale-up – 35 godzin

SZCZEGÓŁY ZAPYTANIA ORAZ FORMULARZ OFERTY W ZAŁĄCZNIKACH:

Spotkanie networkingowe Lokatorów Technoparku

W dniu 12.01.2023 r. odbyło się coroczne spotkanie networkingowe dla Lokatorów Parku Naukowo – Technologicznego “TECHNOPARK GLIWICE” Sp. z o.o. Udział w spotkaniu wzięli przedstawiciele Lokatorów wszystkich budynków oraz coworkingu. Spotkanie poprowadził: Prezes Zarządu – Prof. Jan Kosmol oraz Dyrektor Parku – Jacek Kotra.

Podczas spotkania oprócz podsumowania roku ubiegłego zostały przedstawione bieżące działania spółki wraz z harmonogramem nadchodzących wydarzeń w 2023 r.

Podobnie jak w ubiegłych latach Prezes Zarządu Technoparku wyróżnił i przyznał za 2022 rok 2 nagrody:

  • Firma roku 2022 – statuetkę w tej kategorii otrzymała spółka Provita Sp. z o.o. Sp. K. – “za dynamiczny rozwój, stworzenie unikatowego laboratorium w skali krajowej, a także budowę i rozpoznawalność marki własnej jak i Technoparku”;
  • Start up roku 2022 – statuetkę w tej kategorii otrzymała spółka TB Technology Sp. z o.o. – “za znaczący wzrost przychodów i pozyskanie kluczowych kontrahentów w 2022 roku, za ustabilizowanie działalności oraz przekroczenie rentowności stat upu”.

Podczas spotkania nowe firmy, które dołączyły do Parku w ubiegłym roku miały możliwość prezentacji swojej działalności – tym razem zaprezentowały się 3 firmy:

  • NEAPCO EUROPE SP. Z O.O.
  • Testimo SP. Z O.O.
  • VOITAS ENGINEERING GMBH.

Po zakończonym spotkaniu Lokatorzy mieli możliwość udziału w części networkingowej w celu wymiany doświadczeń biznesowych oraz nawiązaniu kontaktów.

Dziękujemy wszystkim za udział w spotkaniu.