Życzenia świąteczne i noworoczne

Zarząd oraz Pracownicy Parku Naukowo – Technologicznego “TECHNOPARK GLIWICE” Sp. z o.o. składają życzenia zdrowych, pełnych radości i szczęścia Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkich pomyślności w nadchodzącym 2023 roku.

Bezpłatne Badanie Dojrzałości Innowacyjnej dla MŚP i dużych firm Polskiego Funduszu Rozwoju

Polski Fundusz Rozwoju przygotował narzędzie, które pomaga w ocenie poziomu gotowości do cyfryzacji, transformacji energetycznej oraz rozwoju innowacji. Wcześniej badanie było dostępne tylko dla dużych firm. Obecnie po obserwacji potrzeb rynku PFR rozszerzył badanie również dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw (firma powinna zatrudniać minimum 10 pracowników). Już teraz MŚP może skorzystać bezpłatnie z diagnostyki i doradztwa ekspertów PFR.

Za pomocą Badania Dojrzałości Innowacyjnej każde przedsiębiorstwo uzyskuje w formie raportu, praktyczne wskazówki do rozwoju i budowania przewag konkurencyjnych. Badanie jest pierwszym punktem wsparcia PFR dla dużych firm i sektora MŚP, które w kolejnych krokach może zostać uzupełnione o doradztwo indywidualne, darmowy dostęp do kursów online oraz warsztaty tematyczne. Już teraz jesteśmy po pierwszych etapach przeprowadzenia badania wśród przedsiębiorstw, które spotkało się z wielkim zainteresowaniem.

Zgłoszenia odbywają się na stronie: https://www.interankiety.pl/i/YMQY39VM

Dodatkowe informacje na stronie PFR: https://pfrsa.pl/aktualnosci/pfr-zaprasza-male-i-srednie-firmy-do-udzialu-w-bezplatnym-badaniu-dojrzalosci-innowacyjnej.html

Bezpłatne Forum Biznes – Nauka 11.01 -13.01.2023 r. Uniwersytetu Śląskiego

Uniwersytet Śląski w Katowicach jako lider konsorcjum Regionalnego Specjalistycznego Obserwatorium Nanotechnologii i Nanomateriałów ma przyjemność zaprosić: przedsiębiorców, rzemieślników, rękodzielników, projektantów, naukowców, studentów oraz wszystkie osoby zainteresowane na bezpłatne Forum Biznes – Nauka pt.: „Rzemiosło na nowoczesnym rynku – biznes, pasja, slow-life”.

Celem organizacji Forum jest inicjowanie współpracy jednostek badawczo-naukowych z przedsiębiorcami w obszarze tzw. nowego rzemiosła oraz popularyzacja wiedzy na temat nowoczesnych form sprzedaży dziedzictwa kultury w Polsce i na świecie, budowania strategii cen produktu rzemieślniczego, wykorzystania designu oraz unikatowych materiałów w budowaniu firmy i marki.

Forum odbędzie się w dwóch terminach oraz dwóch lokalizacjach:

Termin nr 1: 11.01.2023 (środa) godz. 8:40 – 14.00

Miejsce: Wydział Sztuki i Nauki o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,
Cieszyn, ul. Bielska 62, sala konferencyjna B0.1

Termin nr 2: 13.01.2023 (piątek) godz. 8:40 – 14.00

Miejsce: Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Chorzów, ul. 75 Pułku Piechoty 1A, sala P/1/14 tzw. akwarium

Rejestracja na pierwszy dzień Forum trwa do piątku 06.01.2023 r. Rejestracja na drugi dzień Forum trwa do czwartku 12.01.2023 r. Zapraszamy do rejestracji za pomocą formularza elektronicznego: https://formularze.us.edu.pl/bps  

Serdecznie zapraszamy do udziału.

Zapytanie nr 2/U/SROS/1.4.1/2022

Dotyczące organizacji wizyty studyjnejw ramach projektu „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim”, realizowanego w ramach działania 1.4 Wsparcie ekosystemu innowacji  Poddziałania 1.4.1. Zarządzanie i wdrażanie regionalnego ekosystemu innowacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

 1. W ramach usługi Wykonawca zobowiązuje się zorganizować wizytę studyjną zgodnie z poniższymi wytycznymi:
 2. Termin wizyty: 30.01.2023 – 05.02.2023 r.
 3. Miejsce wizyty: Izrael (Tel Aviv, Jerozolima)
 4. Iloś osób: 3-10
 5. Wizyta studyjna ma za zadanie pomóc w opracowaniu usług „opracowanie/zmiana modelu biznesowego pomysłu”, „opracowanie usługi/produktu”, „scale-up” i jest rozumiana jako m.in. wizyta
  w ośrodkach innowacji w celu przedstawienia przez ww. ośrodki swoich doświadczeń oraz oferty usług.
 6. Wykonawca przekaże plan wizyty wraz z uwzględnieniem godzin transportu (komunikacja publiczna) oraz miejscem zakwaterowania na miejscu. Koszt transportu i zakwaterowania pokrywa Zamawiający.
 7. Wykonawca zapewni wszelkie opłaty związane
  z wydarzeniami/wizytami, które zostaną zapewnione w ramach programu wizyty.
 8. Wykonawca jest do pełnej dyspozycji Zamawiającego w trakcie trwania wizyty w razie konieczności dodatkowych uszczegółowień oraz konieczności kontaktu z instytucjami/miejscami, których odwiedzenie jest zaplanowane w agendzie wizyty.
 9. Wykonawca w agendzie wizyty powinien uwzględnić czas na warsztaty projektowe i zapewnić miejsce odpowiednie do ich odbycia (do uzgodnienia z Zamawiającym).

SZCZEGÓŁY ZAPYTANIA W ZAŁĄCZNIKU – zapytanie_nr_2-U-SROS-1.4.1-2022