Zapytanie nr 1/U/SROS/1.4.1/2022

Dotyczące organizacji wizyty studyjnejw ramach projektu „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim”, realizowanego w ramach działania 1.4 Wsparcie ekosystemu innowacji  Poddziałania 1.4.1. Zarządzanie i wdrażanie regionalnego ekosystemu innowacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

W ramach usługi Wykonawca zobowiązuje się zorganizować wizytę studyjną zgodnie z poniższymi wytycznymi:

Termin wizyty: 14-16.09.2022 r.

Miejsce wizyty: Gdańsk

Iloś osób: 2-4

Wizyta studyjna ma za zadanie pomóc w opracowaniu usługi „opracowanie/zmiana modelu biznesowego pomysłu” i jest rozumiana jako m.in. wizyta w ośrodkach innowacji polskich i zagranicznych w celu przedstawienia przez ww. ośrodki swoich doświadczeń oraz oferty usług.

Wykonawca przekaże plan wizyty wraz z uwzględnieniem godzin transportu (komunikacja publiczna) oraz miejscem zakwaterowania na miejscu. Koszt transportu i zakwaterowania pokrywa Zamawiający.

Wykonawca zapewni wszelkie opłaty związane z wydarzeniami, które zostaną zapewnione w ramach programu wyjazdu.

Wykonawca jest do pełnej dyspozycji Zamawiającego w trakcie trwania wyjazdu w razie konieczności dodatkowych uszczegółowień oraz konieczności kontaktu z instytucjami/miejscami, których odwiedzenie jest zaplanowane w agendzie wyjazdu.

Wykonawca w agendzie wyjazdu powinien uwzględnić miejsce na warsztaty projektowe i zapewnić miejsce odpowiednie do ich odbycia (do uzgodnienia z Zamawiającym).

SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA W ZAŁĄCZNIKU – zapytanie_1-U-SROS-11.4.1-2022

Zapytanie nr 1/U/SROS/1.4.1/2022

Dotyczące organizacji wizyty studyjnejw ramach projektu „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim”, realizowanego w ramach działania 1.4 Wsparcie ekosystemu innowacji  Poddziałania 1.4.1. Zarządzanie i wdrażanie regionalnego ekosystemu innowacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

W ramach usługi Wykonawca zobowiązuje się zorganizować wizytę studyjną zgodnie z poniższymi wytycznymi:

Termin wizyty: 14-16.09.2022 r.

Miejsce wizyty: Gdańsk

Iloś osób: 2-4

Wizyta studyjna ma za zadanie pomóc w opracowaniu usługi „opracowanie/zmiana modelu biznesowego pomysłu” i jest rozumiana jako m.in. wizyta w ośrodkach innowacji polskich i zagranicznych w celu przedstawienia przez ww. ośrodki swoich doświadczeń oraz oferty usług.

Wykonawca przekaże plan wizyty wraz z uwzględnieniem godzin transportu (komunikacja publiczna) oraz miejscem zakwaterowania na miejscu. Koszt transportu i zakwaterowania pokrywa Zamawiający.

Wykonawca zapewni wszelkie opłaty związane z wydarzeniami, które zostaną zapewnione w ramach programu wyjazdu.

Wykonawca jest do pełnej dyspozycji Zamawiającego w trakcie trwania wyjazdu w razie konieczności dodatkowych uszczegółowień oraz konieczności kontaktu z instytucjami/miejscami, których odwiedzenie jest zaplanowane w agendzie wyjazdu.

Wykonawca w agendzie wyjazdu powinien uwzględnić miejsce na warsztaty projektowe i zapewnić miejsce odpowiednie do ich odbycia (do uzgodnienia z Zamawiającym).

SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA W ZAŁĄCZNIKU – zapytanie_1-U-SROS-11.4.1-2022