NANO-inspiracje w branży budowlano-architektonicznej 25.05.2022 r.

Uniwersytet Śląski w Katowicach jako lider konsorcjum Regionalnego Specjalistycznego Obserwatorium Nanotechnologii i Nanomateriałów zaprasza na Forum Biznes–Nauka. NANO-inspiracje w branży budowlano-architektonicznej.

Celem organizacji Forum jest inicjowanie współpracy jednostek badawczo-naukowych z przedsiębiorcami w obszarze nanotechnologii i nanomateriałów oraz popularyzacja wiedzy na temat implementacji nanotechnologii w branży budowlano-architektonicznej. Prezentowane treści będą miały charakter praktyczny i zorientowany na komercyjne wykorzystanie nanotechnologii. 

Forum Biznes–Nauka. NANO-inspiracje w branży budowlano-architektonicznej.

Termin spotkania: 25 maj 2022 r. godz. 8:40 – 15:00

Miejsce: Chorzów, ul. 75 Pułku Piechoty 1A. Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych, aula P/0/05.

Rejestracja na spotkanie trwa do piątku 20.05.2022 r. Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o rejestrację za pomocą formularza elektronicznego: https://formularze.us.edu.pl/fbn  

Serdecznie zapraszamy w szczególności przedsiębiorców z różnych branż i sektorów gospodarki, projektantów, studentów, pracowników naukowych.

Szczegółowa agenda spotkania znajduje się poniżej.

8:40 – 9:00 – Rejestracja

9:00 – 9:10 – Przywitanie i wprowadzenie – Uniwersytet Śląski w Katowicach

9:10 – 9:40 – Wykorzystanie nanomateriałów fotokatalitycznych w oczyszczaniu powietrza
i powierzchni – perspektywy zastosowania w obszarze budownictwa i wyposażenia wnętrz – Firma SajTom Light Future

9:40 – 9:55 – Powłoki o własnościach przeciwdrobnoustrojowych przeznaczone na elementy infrastruktury – Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych

9:55 – 10:25 – Zastosowanie nanocząstek w wyrobach lakierowych – Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników

10:25 – 10:40 – Zastosowanie dyfrakcji rentgenowskiej w analizie sensorów odkształcenia konstrukcji – Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN

10:40 – 10:55 – Nanomateriały katalitycznie – możliwości wykorzystania w syntezie organicznej oraz ochronie środowiska – Uniwersytet Śląski w Katowicach

10:55 – 11:25 – Praktyczne zastosowania nowej generacji stali o strukturze nanokrystalicznej – NanoStal Sp. z o.o.

11:25 – 11:55 – Wpływ wybranych nanocząstek na właściwości wyrobów lakierowych – Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników

11:55- 12:10 – Oferta  Centrum Mikroskopowego Badania Materii SPIN-Lab  – Uniwersytet Śląski w Katowicach

12:10 – 13:10 – Przerwa na lunch

13:10 – 13:30 – Finansowanie innowacyjnych projektów – Śląski Klaster Nano

13:30 – 15:00 – Debata “Nanotechnologia i nanocząstki – szansa czy zagrożenie?”. Debata organizowana w ramach projektu Kolegium ISM Uniwersytetu Śląskiego funkcjonowania Zespołów ds. Opracowania Rozwiązań Problemów Niejednorodnych.

15:00 – Zakończenie

Spotkanie organizowane jest w ramach projektu “Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim (SO RIS w PPO II)” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej I Nowoczesna gospodarka | Działanie 1.4. Wsparcie ekosystemu innowacji | Poddziałanie 1.4.1. Zarządzanie i wdrażanie regionalnego ekosystemu innowacji.

Rezerwacja pomieszczeń w budynku nr 3 Technoparku Gliwice

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż trwa rezerwacja pomieszczeń biurowych w budynku nr 3, który w najbliższych tygodniach zostanie oddany do użytku.

Przypominamy, że nasz Park to idealne miejsce do prowadzenia biznesu ponieważ to:

  • świetna lokalizacja (w pobliżu autostrada A1, A4, trasa DTŚ, Politechnika Śląska, czy Arena Gliwice),
  • dostępność dla naszych najemców do sal na spotkania biznesowe, szkolenia czy konferencje o powierzchni od 17m2 do 80m2,
  • zaplecze naukowe na wyciągnięcie ręki (mieścimy się w centrum miasteczka akademickiego Politechniki Śląskiej),
  • możliwość udziału na miejscu w różnego rodzaju szkoleniach, konferencjach, spotkaniach branżowych itp.
  • wszystkie obiekty zabezpieczone systemem monitoringu i ochroną,
  • duży parking.

W naszym parku koncentrujemy się na wspieraniu przedsiębiorczości akademickiej. Szeroka współpraca z różnymi instytucjami naukowymi i technologicznymi, uczelniami wyższymi, parkami naukowymi oraz organizacjami zagranicznymi potwierdza udział Parku w rozwoju przedsiębiorczości.

W ofercie TECHNOPARKU GLIWICE do wynajęcia znajdują się lokale biurowe, jak również powierzchnie warsztatowe o powierzchni od 20m2 do200m2.

Plany pomieszczeń dostępne są na stronie: www.biurawgliwicach.pl

Zachęcamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego dostępnego na naszej stronie: www.technopark.gliwice.pl/formularz-zgloszeniowy/

W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu z Panią Agnieszką Wieczorek: 607 886 663.

Dołącz do grona prestiżowych firm działających w TECHNOPARKU GLIWICE.
Zapraszamy!