XIII edycja konkursu „Marka-Śląskie”

Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach zachęca  do zgłaszania Kandydatów do nagrody „Marka-Śląskie”. Konkurs ma na celu promocję województwa śląskiego, przedsiębiorców oraz osób z województwa śląskiego. Uhonorowana może zostać każda osoba czy instytucja, która swoją działalnością i postępowaniem kreuje dobry wizerunek województwa śląskiego, cieszy się uznaniem i szczególną opinią oraz jest ambasadorem województwa w Polsce i na świecie. Nagroda „Marka-Śląskie” jest podziękowaniem za aktywne, przedsiębiorcze oraz odpowiedzialne społecznie postępowanie, które przyczynia się do tworzenia rozpoznawalnej Marki Śląskie. Wpływa to na większą atrakcyjność inwestycyjną, konkurencyjność oraz nowe perspektywy rozwoju naszego regionu.

Nagrody przyznawane są w następujących kategoriach:

 • Gospodarka;
 • Nauka;
 • Kultura;
 • Sport;
 • Turystyka i rekreacja;
 • Produkt;
 • Usługa;
 • Zdrowie;
 • Organizacje pozarządowe;
 • Dziedzictwo kulturowe regionu;
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu;
 • Media;
 • Osobowość Roku;

Kandydatów do nagrody „Marka-Śląskie” mogą zgłaszać jednostki samorządu terytorialnego, samorządy zawodowe, gospodarcze, wyższe uczelnie, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe pożytku publicznego, fundacje oraz redakcje prasy, radia i telewizji. Zainteresowane konkursem podmioty mają również prawo same zgłosić swoją kandydaturę. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.

Wnioski o przyznanie nagrody „Marka-Śląskie” i wymagane załączniki, podpisane przez reprezentantów wnioskującego, należy przesłać do 30 czerwca 2022 roku wyłącznie pocztą elektroniczną na adres: markaslaskie@riph.com.pl w ramach wyjątku można składać pocztą tradycyjną (na płycie CD lub pendrive) na adres Biura Kapituły Konkursu: Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 36, 44-100 Gliwice.

Szczegółowe informacje pod tel.: 32 231 99 79, email: markaslaskie@riph.com.pl oraz na stronie internetowej: www.riph.com.pl.

Życzenia wielkanocne

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy Zarząd oraz Pracownicy Parku Naukowo – Technologicznego “TECHNOPARK GLIWICE” Sp. z o.o. składają życzenia pełne radości, spokoju, spędzonych w rodzinnym gronie.

Bezpłatne warsztaty dla MŚP ze Śląska nt. CSR i zrównoważonego rozwoju

Park Naukowo – Technologiczny “TECHNOPARK GLIWICE” Sp. z o.o. zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnych warsztatach dot. Społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju. „CSR i innowacje dla zrównoważonego rozwoju” to cykl 11 regionalnych warsztatów online skierowanych do małych i średnich przedsiębiorstw. Inicjatorem warsztatów jest Grupa Robocza przy Ministerstwie Finansów i Polityki Regionalnej oraz NCBiR.

Warsztaty dla przedsiębiorstw ze Śląska odbędą się w okresie 19.04.2022 r. + 22.04.2022 r. w godz. 09:00 – 14:50. Szkolenia odbywają się w formie zdalnej.

Więcej informacji: https://bit.ly/csrprofesja

Konferencja Innowacyjne Rozwiązania IT w Przemyśle 4.0

Park Naukowo – Technologiczny “TECHNOPARK GLIWICE” Sp. z o.o. jako patron wydarzenia zaprasza do udziału w konferencji “Innowacyjne Rozwiązania IT w Przemyśle 4.0”,która będzie miejscem spotkań nauki i biznesu oraz wymiany poglądów dotyczących innowacji i rozwoju w branży IT i IOT z obszaru Przemysłu 4.0.

Innowacyjne rozwiązania IT w przemyśle 4.0 to konferencja dotycząca złożonego procesu transformacji technologicznej i organizacyjnej przedsiębiorstw, który obejmuje integrację łańcucha wartości, wprowadzanie nowych modeli biznesowych oraz cyfryzację produktów i usług.

Czynnikiem napędzającym transformację w kierunku przemysłu 4.0 są coraz bardziej zindywidualizowane potrzeby klientów i narastający trend personalizacji produktów i usług.

Branża produkcyjna w Polsce i w Europie przechodzi transformację, co dodatkowo podkreśla istotność tematyki konferencji i znaczenie dla rozwoju społecznego i gospodarczego kraju.

Rozsądnie wdrożona automatyzacja IT w przemyśle powoduje usprawnienia, wzrost konkurencyjności, powstanie dodatkowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych i szereg innych korzyści.

Nasz cel to promocja i popularyzacja wyników działalności badawczo – rozwojowej w obszarze rozwiązań IT w przemyśle.

Konferencja finansowana ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Konferencja została objęta patronatem honorowym Ministerstwa Rozwoju i Technologii i innych podmiotów.

Zapraszamy na stronę Konferencji   itprzemysl40.com

Firma INKATOM poszukuje pracownika do pracy

Firma INKATOM, jeden z najemców Parku Naukowo – Technologicznego “TECHNOPARK GLIWICE” Sp. z o.o. oferuje ofertę pracy.

Oferta pracy obejmuje stworzenie bazy / „aplikacji”, czyli tzw. narzędzia do obsługi dokumentacji CELNEJ. Poszukiwana osoba powinna posiadać doświadczenie w pracy z  Microsoft Access.

Zakres obowiązków:

Stworzenie bazy / „aplikacji”, czyli tzw. narzędzia do obsługi dokumentacji CELNEJ.

Narzędzie powinno realizować kilka funkcji :

– szukania wniosków

– katalogowania dokumentacji

– front design – czyli kilka okienek wyboru (w nich odpowiednie check-listy na przygotowanie dokumentacji)

– możliwość wysyłania email do różnych grup, indywidualnych kontaktów przypisanych w bazie

– komunikacja z portalami: EU.ministerstwo finansów – podklinkowania pod wiedzę merytoryczną

– generowanie raportu, zestawienia pod urząd celny

– komunikacja wewnętrzna w firmie (księgowość, logistyka, inne) – całościowy wsad – przedstawi z naszej strony Agent celny – z pełną wiedza kompetencyjną jak wykonać taki mechanizm komunikacji.

– wykonanie check-listy – etapów pod odpowiednie skompletowanie dokumentów, wysyłek z uwzględnieniem norm prawnych (wsparcie całościowo od Agent Celny)

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres e-mail: rekrutacja@inkatom.pl w tytule wiadomości wpisując : Microsoft Access.

Poland Prize powered by Kielce Technology Park

Park Naukowo-Technologiczny „Technopark Gliwice” Sp. z o.o. jest partnerem projektu “Poland Prize powered by Kielce Technology Park” realizowanego przez Kielecki Park Technologiczny w ramach programu Poland Prize.

Celem programu Poland Prize jest zachęcenie zagranicznych startupów do prowadzenia biznesu w Polsce m.in. dzięki wsparciu w rozpoczęciu i rozwoju działalności oraz włączeniu w polski ekosystem startupowy.

Program skierowany jest do startupów z całego świata, ale w pierwszej kolejności poszukiwane są pomysły biznesowe z takich państw, jak Ukraina, Białoruś, Czechy, Słowacja i Chorwacja. Akcelerator “Poland Prize powered by Kielce Technology Park” zakłada zrekrutowanie do programu min. 60 zagranicznych startupów. Podczas 3 rund akceleracyjnych, 36 z nich zakwalifikuje się do etapu soft-landingu a następnie akceleracji, w ramach których otrzymają pomoc w rejestracji spółki w Polsce oraz grant, który będą mogli przeznaczyć na wynagrodzenie zespołu, zakup usług, środków trwałych lub niematerialnych i prawnych lub działań informacyjno-promocyjnych. Dodatkowo wspierać ich będą opiekunowie biznesowi oraz mentorzy, którzy krok po kroku przeprowadzą ich przez najważniejsze etapy.

W ramach przedsięwzięcia, wybrane zespoły będą mogą liczyć na dofinansowanie nawet do 250 tys. zł – na rozwój produktu startupu i przeprowadzenie pilotażowego wdrożenia rozwiązania w firmie. Pomysły są realizowane według wytycznych partnera biznesowego każdego ze startupów, czyli przedsiębiorstwa, dla którego będą opracowywać rozwiązanie.

Więcej informacji o projekcie, w tym o aktualnych wyzwaniach technologicznych można znaleźć na stronie: https://technopark.kielce.pl/polandprize

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.5 Programy akceleracyjne – Poland Prize.