ZAPROSZENIE NA BEZPŁATNE WARSZTATY

Dwa ciekawe warsztaty organizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego we współpracy z Głównym Instytutem Górnictwa odbędą się w przyszłym tygodniu na platformie MSTeams.

Pierwsze spotkanie adresowane jest do przedsiębiorstw, uczelni wyższych, instytucji otoczenia biznesu oraz instytutów i organizacji badawczych. Poświęcone będzie modelowym rozwiązaniom w zakresie dostępu i zarządzania infrastrukturą badawczą i innowacyjną w naszym województwie. Po przeanalizowaniu stanu bieżącego oraz identyfikacji problemów i wyzwań, jakie funkcjonują w tym obszarze, będziemy mieli możliwość zapoznania się z dobrymi praktykami. Spotkanie odbędzie się w 28 lipca 2021 r. (środa), w godzinach 12:00 – 14:30 jako część projektu  “Improving Research and Innovation Infrastructure Performance: from Fragmented to Integrated and Sustainable Cooperation” (Inno-HEIs) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Europa. Celem tego przedsięwzięcia jest ulepszenie regionalnej polityki w zakresie badań naukowych i innowacji oraz promocja i wsparcie współpracy badawczej i biznesowej sektora nauki i przemysłu w celu poprawy innowacyjności firm.

Tych samych adresatów oraz dodatkowo członków klastrów oraz przedstawicieli jednostek lokalnego i regionalnego samorządu zapraszamy kolejnego dnia – 29 lipca na warsztaty „Różne perspektywy budowania potencjału Przemysłu 4.0”  (godz. 9.00-12.00). Celem tego spotkania będzie analiza bieżącej sytuacji oraz perspektyw budowania Przemysłu 4.0 ze szczególnym uwzględnieniem przyjętych rozwiązań instytucjonalnych oraz dostępu do danych i zarządzania nimi jako narzędziami rozwoju Przemysłu 4.0 (open data i FAIR). Porozmawiamy też o cyberbezpieczeństwie oraz możliwościach wsparcia przedsiębiorstw przemysłowych w procesach transformacji cyfrowej. Wspieranie procesu cyfryzacji w małych, średnich i mikroprzedsiębiorstwach jest celem kolejnego projektu, który realizuje Urząd Marszałkowski w międzynarodowym partnerstwie w ramach Programu Interreg Europa. „40Ready – Strengthening SME capacity to engage in Industry 4.0”, nazywany w skrócie 40Ready to przedsięwzięcie, dzięki któremu powstaje plan działania (Action plan) uwzględniający zmianę lub dostosowanie narzędzi wsparcia (finansowego i niefinansowego) w ramach polityki regionalnej dla rozwoju cyfryzacji i wdrażania Przemysłu 4.0 w MŚP. Proponowane w Action planie działania będą obejmować zarówno narzędzia wsparcia infrastruktury w zakresie Przemysłu 4.0 i dojrzałości przemysłowej (kompetencje EFRR), jak i projektów dotyczących zarządzania i podnoszenia kompetencji pracowników w MŚP (kompetencje EFS).

Na oba spotkania można się rejestrować za pośrednictwem formularza na stronie www.ris.slaskie.pl do 26 lipca 2021 r. Warsztaty są BEZPŁATNE. Zapraszamy!

KSG Krzysztof Simiela

Firma skupia się na procesach montażu oraz sourcingu, wyszukując dostawców elementów stalowych, gumowych, z tworzyw i kompozytów wraz z ich obróbką, pomiarami i testami. W zależności od potrzeb klienta materiały są montowane i wysyłane do klienta końcowego. Również w ramach działań zakupowych firma wspiera klientów w procesach zakupu maszyn, urządzeń i usług.

OncoProject Sp. z o.o.

Celem projektu jest stworzenie i wprowadzenie do sprzedaży urządzenia służącego do monitorowania oddechu chorego w trakcie napromieniania. Monitorowanie ma na celu zmniejszenie niedokładności związanych z ruchem oddechowym zmian nowotworowych i narządów sąsiadujących.
Branża medyczna, w tym szczególnie branża onkologiczna, jest stale rozwijającym się rynkiem z uwagi na starzenie się populacji europejskiej oraz wzrost zapadalności na nowotwory złośliwe obserwowany na całym świecie. Obecnie szacuje się, że co 4 Polak umrze z powodu nowotworu złośliwego a w krajach Europy Zachodniej wskaźnik ten jest jeszcze wyższy.
Radioterapia jest jedną z głównych metod leczenia wykorzystywaną w onkologii, stosowaną u około 60 procent chorych na nowotwory złośliwe. Urządzenia stosowane do radioterapii (przyspieszacze liniowe) podlegają cyklicznym wymianom – co około 5 lat w Europie Zachodniej i co około 10 lat w Europie Wschodniej. Wiąże się to z wysokimi kosztami (10-20 mln złotych za urządzenie) i dużym wyzwaniem logistycznym.
Z tego powodu urządzenia typu „stand alone” poszerzające funkcjonalność głównego urządzenia stanowią dobrą alternatywę do wymiany całego przyspieszacza na nowszy model. Biorąc pod uwagę dostępność środków finansowych i związaną z tym częstość wymiany przyspieszaczy liniowych należy założyć, że zainteresowanie zakupem projektowanego urządzenia będzie większe w Europie Wschodniej niż Zachodniej. Tym nie mniej, funkcjonalność projektowanego urządzenia jest wg. naszej oceny na tyle duża, że może ona stanowić interesujące rozwiązanie nawet w ośrodkach dysponującymi najnowszymi modelami przyspieszaczy liniowych.

Digital Colliers Sp. z o.o.

Oferujemy tworzenie spersonalizowanych produktów cyfrowych dostosowanych do potrzeb przedsiębiorstw i klientów indywidualnych. Współpraca z wieloma firmami z różnych branż pozwoliła nam na zdobycie wszechstronnego doświadczenia i zaufania klientów, natomiast pozytywne opinie i referencje potwierdzają wysoki poziom wykonywanej przez nas pracy.
Oferujemy między innymi:
– sklepy internetowe
– aplikacje webowe
– outsourcing programistyczny dla firm

ASENT-TECH Sp. z o.o.

Spółka świadczy usługi polegające na: serwisie urządzeń pomiarowych, konsultacjach i analizach inżynierskich, tworzeniu rysunków technicznych i 3D, tworzeniu schematów elektronicznych, projektowaniu obwodów elektronicznych, wykonywaniu prototypów urządzeń elektronicznych i elektrycznych, tworzeniu programów i skryptów komputerowych, montażu obwodów drukowanych.

FoxESS Polska Sp. z o.o.

Lider w produkcji falowników i rozwiązań do magazynowania energii. Produkty FoxESS są uosobieniem ducha innowacyjności i ekologiczności, które sprzedaje na rynkach całego świata od Chin aż po Unię Europejską. Produkty FoxESS są ikoną nowoczesności, które zostały zaprojektowane przez czołowych światowych ekspertów w dziedzinie falowników fotowoltaicznych i magazynów energii. Produkty łączą innowacyjną myśl technologiczną z najnowszymi rozwiązaniami z zakresu fotowoltaiki i troską o środowisko naturalne.

Szkolenia Druk 3D

 • Informacje o szkoleniu
 • Program Szkolenia
 • Zgłoszenie
 • Szkolenia z Druku 3D są skierowane do pracowników firm, którzy pragną zdobyć wiedzę z zakresu praktycznego zastosowania technologii druku 3D. Ze szkolenia mogą skorzystać osoby, które pragną podnieść swoje kwalifikacje w zakresie druku 3D również w przypadku kiedy nie posiadają wiedzy z tego zakresu.

  Kurs przygotowuje uczestnika do samodzielnej pracy z drukarką 3D. Po ukończeniu kursu uczestnik potrafi obsługiwać urządzenia, na których przeprowadzane jest szkolenie oraz programy służące do przygotowania modeli do druku 3D.

  Docelowi uczestnicy

  • Wszystkie osoby zainteresowane drukiem 3D

  Kontakt

  Lucyna Fila

  Młodszy Specjalista w Biurze Realizacji Projektów

  e-mail: szkoleniadruk3d@technopark.gliwice.pl

  tel.: 603 663 887

 • Program szkolenia

  Szkolenie trwa 24 godziny zegarowe w tym część teoretyczna 6 godzin a praktyczna 16 godziny. Zajęcia odbywają się w grupach 6 osobowych w Laboratorium Druku 3D na terenie Technoparku.

  Część praktyczna (16 godziny zajęć praktycznych)

  Realizowana w technologii FDM
  – Załadowanie filamentów
  – Kalibracja maszyny
  – Realizacja modelu na potrzeby szkoleniowe
  – Omówienie poszczególnych etapów druku oraz warstw
  – Omówienie najczęściej spotykanych problemów podczas druku 3D
  – Post processing

  Część teoretyczna (6 godzin zajęć teoretycznych)

  Omówienie technologii druku 3D
  – Technologia FDM/FFF/LPD
  – Technologia SLA/LFS
  – Technologia SLS
  – Technologia Polyjet

  Omówienie modeli drukarek 3D
  – 3DGence ONE
  – Zortrax M200 Plus
  – Zortrax M300 Dual
  – Stratasys F170
  – Stratasys Vantage SE
  – Formlabs Form 3
  – Stratasys Objet30 Prime

  Omówienie materiałów służących do druku 3D
  – Filamenty z tworzywa sztucznego
  – Żywice utwardzane światłem UV
  – Żywice utwardzane wiązką lasera
  – Proszki tworzyw sztucznych

  Omówienie programów do cięcia modeli 3D
  –  3DGence Slicer
  –  Z-suite
  –  PreForm
  –  GrabCAD
  –  Insight

 • Zgłoszenie

  Wypełniony formularz proszę przesyłać w formie skanu na poniższy adres mailowy:

  szkoleniadruk3d@technopark.gliwice.pl