Zapytanie nr 5/PR/SROS/1.4.1/2021 – zakup licencji umożliwiającej organizację wydarzeń on-line

Zapraszamy do złożenia oferty na zapytanie dotyczące zakupu licencji umożliwiającej organizację wydarzeń on-line w formie meeting i webinar dla max. 100 uczestników na okres 1 roku.Szczegółowy opis przedmiotu zmówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

  • dla organizacji wydarzeń w formie meeting licencja powinna spełnić minimum wymagania: połączenie audio i wideo, udostępnienie ekranu, czat, poczekalnia przed spotkaniem, możliwość wymaganego hasła, możliwość rejestracji, możliwość nagrywania spotkania, Livestreming, możliwość uczestnictwa do 100 uczestników.
  • dla organizacji wydarzeń w formie webinar licencja powinna spełnić minimum wymagania: połączenie audio i wideo, udostępnienie ekranu, czat, Q&A, możliwość wymaganego hasła, możliwość rejestracji, możliwość nagrywania spotkania, Livestreming, opcje audio i wideo tylko dla hosta i prelegentów, możliwość uczestnictwa do 100 uczestników. 

Ofertę (załącznik nr 1 do zapyta do zapytania ofertowego nr 5/PR./SROS/1.4.1/2021 – zalacznik_5PR.SROS1.4.12021 ) należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego (ul. Konarskiego 18C, 44-100 Gliwice)do dnia 10.06.2021 r. . Dopuszcza się przesłanie skanu oferty na adres mailowy: katarzyna.kubos@technopark.gliwice.pl

Szczegółowe warunki zapytania znajdują się w załączniku – zapytanie_5PR.SROS1.4.12021

Zakup w ramach projekt „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim” jest współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.4 Wsparcie ekosystemu innowacji  Poddziałania 1.4.1. Zarządzanie i wdrażanie regionalnego ekosystemu innowacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.