DOTACJE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

  • Projekt „Inkubator przedsiębiorczości – szansą na skuteczną rewitalizację w Gliwicach II” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 7.3.3 RPO WSL


   24.10.2022
   Ogłaszamy termin rozpoczęcia naboru wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu „Inkubator przedsiębiorczości – szansą na skuteczną rewitalizację w Gliwicach II” (dotyczy Uczestników z naboru nr 2)

    

   Wzór Wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego oraz wzory załączników

   19.08.2022
   Ogłaszamy termin rozpoczęcia naboru wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego w ramach projektu „Inkubator przedsiębiorczości – szansą na skuteczną rewitalizację w Gliwicach II” (dotyczy Uczestników z naboru nr 2)

    

   Wzór Wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego oraz wzory załączników

   18.08.2022

   W dniu 18.08.2022r. zakończono ocenę merytoryczną biznesplanów (dotyczy Uczestników naboru nr 2)

   Lista_punktów_po_ocenie_merytorycznej_biznesplanów_(dotyczy_Uczestników_naboru_nr_2)


   11.04.2022
   Ogłaszamy termin rozpoczęcia naboru biznesplanów w ramach projektu „Inkubator przedsiębiorczości – szansą na skuteczną rewitalizację w Gliwicach II” (dotyczy Uczestników z naboru nr 2)

   Terminy naboru biznesplanów: 26.04.2022 r. do 31.05.2022 r.

   Wzór biznesplanu oraz wzory dokumentów stanowiących załączniki do biznesplanu


   24.03.2022

   Lista_rankingowa_wniosków_rekrutacyjnych (dotyczy Uczestników z naboru nr 2)

   04.03.2022

   W dniu 02.03.2022 r. zakończono ocenę merytoryczną wniosków rekrutacyjnych (dotyczy Uczestników z naboru nr 2)

   Lista_wniosków_po_ocenie_merytorycznej_formularzy_rekrutacyjnych

   16.02.2022

   W dniu 16.02.2022r. zakończono ocenę formalną winsoków rekrutacyjnych (dotyczy Uczestników z naboru nr 2)

   Lista_rankingowa_-_ocena_formalna

   28.01.2022
   Uwaga!!! Wydłużony termin naboru nr 2 wniosków.
   Terminy naboru wniosków: 15.12.2021 r. – 07.02.2022 r.

   14.01.2022

   Uwaga!!! Wydłużony termin naboru nr 2 wniosków.
   Terminy naboru wniosków: 15.12.2021 r. – 28.01.2022 r.

   05.01.2022
   Ogłaszamy termin rozpoczęcia naboru wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu „Inkubator przedsiębiorczości – szansą na skuteczną rewitalizację w Gliwicach II” (dotyczy Uczestników z naboru nr 1)

    

   Wzór Wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego oraz wzory załączników

   03.01.2022
   Uwaga!!! Wydłużony termin naboru nr 2 wniosków.
   Terminy naboru wniosków: 15.12.2021 r. – 21.01.2022 r.

   03.12.2021
   Ogłaszamy termin rozpoczęcia naboru nr 2 formularzy rekrutacyjnych w ramach projektu Inkubator przedsiębiorczości – szansą na skuteczną rewitalizację w Gliwicach II
   Terminy naboru wniosków: 15.12.2021 r. – 14.01.2022 r.
   Dokumentacja rekrutacyjna znajduje się w zakładce Rekrutacja.
   Park Naukowo-Technologiczny TECHNOPARK GLIWICE zastrzega sobie możliwość wydłużenia rekrutacji.

   23.11.2021
   Ogłaszamy termin rozpoczęcia naboru wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego w ramach projektu „Inkubator przedsiębiorczości – szansą na skuteczną rewitalizację w Gliwicach II” (dotyczy Uczestników z naboru nr 1)

    

   Wzór Wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego oraz wzory załączników

   05.11.2021

   W dniu 29.10.2021r. zakończono ocenę merytoryczną biznesplanów

   Lista_punktów_po_ocenie_merytorycznej_biznesplanów

   26.07.2021
   Ogłaszamy termin rozpoczęcia naboru biznesplanów w ramach projektu „Inkubator przedsiębiorczości – szansą na skuteczną rewitalizację w Gliwicach II” (dotyczy Uczestników z naboru nr 1)

    

   Terminy naboru biznesplanów: 16.08.2021 r. do 17.09.2021 r.


   25.05.2021
   W dniu 25.05.2021 r. zakończono ocenę merytoryczną wniosków rekrutacyjnych (dotyczy Uczestników z naboru nr 1)

   Lista_wniosków_po_ocenie_merytorycznej_formularzy_rekrutacyjnych
   Lista_wniosków_po_ocenie_merytorycznej_formularzy_rekrutacyjnych_po_procedurze_odwoławczej


   21.05.2021r.
   W dniu 21.05.2021r. zakończono ocenę formalną winsoków rekrutacyjnych (dotyczy Uczestników z naboru nr 1)

   Lista_rankingowa_-_ocena_formalna

   30.04.2021 r.
   Uwaga!!! Wydłużony termin naboru nr 1 wniosków.
   Terminy naboru wniosków: 13.04.2021 r. – 11.05.2021 r.

   12.04.2021 r.
   Uwaga!!! Wydłużony termin naboru nr 1 wniosków.
   Terminy naboru wniosków: 13.04.2021 r. – 07.05.2021 r.

   01.04.2021 r. 
   Ogłaszamy termin rozpoczęcia naboru nr 1 formularzy rekrutacyjnych w ramach projektu „Inkubator przedsiębiorczości – szansą na skuteczną rewitalizację w Gliwicach II”
   Terminy naboru wniosków: 13.04.2021 r. – 30.04.2021 r.
   Dokumentacja rekrutacyjna znajduje się w zakładce Rekrutacja.
   Park Naukowo-Technologiczny TECHNOPARK GLIWICE zastrzega sobie możliwość wydłużenia rekrutacji  • Celem głównym projektu “Inkubator przedsiębiorczości – szansą na skuteczną rewitalizację w Gliwicach II” jest utworzenie 24 miejsc pracy, poprzez przekazanie środków na podjęcie działalności gospodarczej wraz z udzieleniem wsparcia towarzyszącego.


   Do kogo skierowany jest projekt:
   Osoby powyżej 30 roku życia (od dnia 30 urodzin), mieszkające na obszarze rewitalizacji w Gliwicach, planujące rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej. tj. osoby znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy: osoby bezrobotne, bierne zawodowo należące co najmniej do jednej z poniższych grup:

   • osoby powyżej 50 roku życia;
   • kobiety (w szczególności powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka);
   • osoby z niepełnosprawnościami;
   • osoby długotrwale bezrobotne;
   • osoby o niskich kwalifikacjach.

   Spis ulic wchodzących w Obszar Rewitalizacji Miasta Gliwice:
   Obszar rewitalizowany wskazany w Gliwickim Programie Rewitalizacji do roku 2023

   Wsparcie:

   • Bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości do 23 050,00 zł.
   • Wsparcie doradczo-szkoleniowe dla osób planujących rozpoczęcie działalności.
   • Wsparcie pomostowe przez okres 12 miesięcy do 3 010,00 zł/miesiąc.

  • Nabór nr 2 będzie prowadzony w terminie 15.12.2021 r. – 07.02.2022 r.

   Biuro Projektów znajduje się w Parku Naukowo-Technologicznym „Technopark Gliwice” , ul. Konarskiego 18c, 44-100 Gliwice, pokój 2-3.

   Czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00 oraz we wtorki i czwartki w godzinach 8:00-18:00. W związku z sytuacją epidemiologiczną chęć wizyty prosimy zgłosić telefonicznie.

   I. Dokumenty rekrutacyjne

   Regulamin_rekrutacji_uczestnikow

   zal_nr_1_Formularz_rekrutacyjny – wersja edytowalna

   zal_nr_1_Formularz_rekrutacyjny – wersja pdf

   zal_nr_2_Oswiadczenie_osoby_aplikujacej_o_udzial_w_projekcie – wersja edytowalna

   zal_nr_2_Oswiadczenie_osoby_aplikujacej_o_udzial_w_projekcie – wersja pdf

   zal_nr_3-karta_oceny_formalnej_formularza_rekrutacyjnego

   zal_nr_4-karta_oceny_merytorycznej_formularza_rekrutacyjnego

   zal_nr_5-karta_oceny_dla_doradcy_zawodowego_w_ramach_oceny_merytorycznej

   zal_nr_6-Notatka_z_rozmowy_kwalifikacyjnej

   zal_nr_7-Opis_sektorow_wykluczonych

   zal_nr_8-Wykaz_ulic_w_obrebie_obszaru_rewitalizacji_w_Gliwicach

   zal_nr_9-wzor_druk_US-7

   zal_nr_10-Wzor_druku_US-7-przyklad_wypelnienia   Nabór nr 1 (kwiecień/maj 2021 r.)

   Ocena merytoryczna formularzy rekrutacyjnych

   Lista_wniosków_po_ocenie_merytorycznej_formularzy_rekrutacyjnych

   Lista_wniosków_po_ocenie_merytorycznej_formularzy_rekrutacyjnych_po_procedurze_odwoławczej


   Ocena formalna formularzy rekrutacyjnych

   Lista_rankingowa_-_ocena_formalna


   II. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

   […]