Start It Up – X edycja już 17.12.2020 r.

Park Naukowo-Technologiczny „Technopark Gliwice” i „Akcelerator Technologiczny Gliwice” zapraszają na X Edycję wydarzenia „Start it Up”, która ze względu na panujące warunki spowodowane pandemią wirusa COVID-19 odbędzie się zdalnie w formie webinarium przy użyciu platformy ZOOM.

Wydarzenie odbędzie się w najbliższy czwartek tj. 17.12.2020 w godz. 17:00 – 19:00, w ciągu których odbędą się 4 prelekcje o tematyce:

-“Turkusowe przedsiębiorstwa, czyli innowacyjny system zarządzania”, prof. Andrzej Blikle      

– “Od pomysłu do działającego biznesu – wszystkie nasze błędy”, Mateusz Pawlik

– “Kickstarter a innowacyjne projekty – jak przygotować swoją kampanię?”, Piotr Penar            

– “Kapitał inwestycyjny dla rozwoju biznesu. Kiedy i jak go szukać ?”, Michał Chojkowski

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, liczba miejsc ograniczona.

Rejestracja za pomocą ZOOM-a: https://zoom.us/webinar/register/WN_uZtocOjFTNCAv86wPxN92g?fbclid=IwAR2GmJP3GRmyRo_0PQDUFZLgjqARVJ5MVRx-uO0OAkefat9znOHqvSgszac

Start It Up X

Zgoda nr 1
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Park Naukowo – Technologiczny “TECHNOPARK GLIWICE” Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Konarskiego 18c, moich danych osobowych zawartych w Formularzu Zgłoszeniowym, w celu i zakresie niezbędnym do udziału w wydarzeniu Start It Up organizowanym w ramach projektu “Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.4, Poddziałanie 1.4.1. Park Naukowo – Technologiczny “TECHNOPARK GLIWICE” Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Konarskiego 18c, w imieniu, którego działa prof. dr hab. inż. Jan Kosmol – Prezes Zarządu, jako Administrator danych osobowych, informują Pana/Panią, iż: podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu udziału w wydarzeniu w charakterze Uczestnika/czki; posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania; podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia ochronie danych; dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wydarzenia.

Zgoda 2
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Akcelerator Technologiczny Gliwice Sp. z o.o., z siedzibą   w Gliwicach, przy ulicy: Konarskiego 18c oraz Park Naukowo-Technologiczny “TECHNOPARK GLIWICE” Sp. z o.o  z siedzibą w Gliwicach przy ulicy: Konarskiego 18c, moich danych osobowych w celach marketingowych, związanych  z działalnością Akceleratora Technologicznego Gliwice Sp. z o.o. oraz Parku Naukowo-Technologicznego “TECHNOPARK GLIWICE sp. z o.o.”. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu otrzymywania informacji promocyjnych związanych z działalnością Akceleratora Technologicznego Gliwice oraz Parku Naukowo-Technologicznego “TECHNOPARK GLIWICE”.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Szanowni Państwo,
zgodnie z RODO- Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
Informujemy, że:

1. W związku ze wspólną organizacją konferencji pn. “Start-It-Up” Współadministratorami Pani/Pana danych osobowych są:
• Akcelerator Technologiczny Gliwice ASI Sp. z o.o., z siedzibą w Gliwicach, ul. Konarskiego 18c
• oraz Park Naukowo-Technologiczny “TECHNOPARK GLIWICE” Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach (44-100) przy ul. Konarskiego 18c.
O celach i sposobach przetwarzania danych osobowych Współadministratorzy będą wspólnie decydowali poprzez wspólne uzgodnienia. Dodatkowo każdy z Współadministratorów posiada odpowiednie wewnętrzne polityki przetwarzania danych osobowych, zgodne z RODO.
Współadministrowanie dotyczy wszelkich operacji przetwarzania danych osobowych, wykonywanych przez każdego ze Współadministratorów w związku z administrowaniem tymi danymi.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji działań związanych z konferencją Start-It-Up.
3. Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana stanowią:
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO)
-osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
-przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
4. Pani/Pana dane mogą być udostępnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być partnerzy, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, firmy drukujące korespondencję lub obsługujące korespondencję, firmy archiwizujące dokumenty.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wypełnienia obowiązku prawnego każdego ze Współadministratorów, wynikającego z przepisów prawa bądź gdy dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.
7. Współadministratorzy nie będą przekazywać Pani/Pana danych osobowych do Państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
8. W przypadku, gdy osoba, której dane dotyczą, skieruje żądanie realizacji prawa pod adresem Współadministratora, który na mocy uzgodnień nie jest zobowiązany do obsługi żądania tej osoby, Współadministrator ten niezwłocznie przekaże skierowane żądanie drugiemu Współadministratorów
9. Posiada Pan/Pani prawo do żądania dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem), prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w zakresie realizacji działań związanych
z konferencją Start-It-Up.
11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowaniu.
12. Współadministratorzy wobec osób trzecich będą ponosić solidarną odpowiedzialność za wszelkie konsekwencje przetwarzania danych osobowych w sposób naruszający przepisy prawa ochrony danych osobowych.
13. Kategorie odbiorców danych /podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu Współadministratorów:
Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest EventLabs Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Mokotowskiej 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000323662, NIP: 5213529520, REGON: 141794203000