Zakończenie projektu SETUP w Rzymie

Projekt SETUP dobiega już końca. W ramach projektu uczestnicy spędzili 2 intensywne lata pełne wyzwań, nowych doświadczeń, wiedzy biznesowej, a przede wszystkim możliwości rozwoju i poznania nowych kultur w ramach projektu Start-up Manager, Innovation Manager, Network Manager – a vocational training path on entrepreneurship to fill the gap between educational systems and labour market. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Erasmus+.
W terminie 11-15 lipca br. 30 młodych osób z Polski, Włoch i Portugalii spędziło 5 dni wśród niesamowitych zabytków Rzymu, gdzie odbyło się spotkanie podsumowujące całość działań. Jednym z interesujących punktów naszej wyprawy była wizyta w LUISS EnLabs. Dzięki Marcello Giordani mieliśmy możliwość zobaczenia włoskiego odpowiednika Akceleratora Technologicznego Gliwice z ogromną przestrzenią dostosowaną do rozwoju start-upów. Oficjalne spotkanie podsumowujące osiągnięcia i wspólne międzynarodowe działania odbyło się w Istituto S. Orsola Roma. Mauro Moretti podzielił się z naszymi uczestnikami swoim bogatym doświadczeniem biznesowym — w miejscu. Organizatorzy kursu z poszczególnych krajów posumowali działania, które zostały zrealizowane w ciągu trzech lat trwania projektu. Również uczestnicy z każdego kraju mieli okazję opowiedzieć o swoich doświadczeniach oraz wrażeniach, jakie zdobyli dzięki udziałowi w naszej inicjatywie. Efekty inicjatywy są widoczne już dzisiaj – zdobycie pracy przez uczestników czy nawiązanie znajomości, które będą kontynuowane po zakończeniu projektu to rzeczy, które cieszą najbardziej🤗🤗🤗 Na zakończenie spotkania każda osoba otrzymała międzynarodowy certyfikat👌 Jeszcze raz dziękujemy naszym uczestnikom za wzięcie udziału w naszej inicjatywie. Liczymy na to, że był to dla Was owocny czas i życzymy Wam powodzenia w dalszej karierze zawodowej😊

SETUP Project – zakończenie 2 roku kursu

W dniu 02.07.2018 r. zakończyliśmy drugi rok kursu biznesowego w ramach międzynarodowego projektu „SETUP – Start-up Manager, Innovation Manager, Network Manager: a vocational training path on entrepreneurship to fill the gap between educational systems and labor market” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu ERASMUS +. Dodatkowo wzięliśmy udział w ostatniej wizycie studyjnej.  Tym razem odwiedziliśmy firmę Kirchhoff Automotive – partnera rozwojowego przemysłu motoryzacyjnego. Dzięki zaangażowaniu przedstawicieli firmy mogliśmy dowiedzieć się m.in. jak funkcjonują działy jakości, HR, produkcji, czy inżynierii, a także poznać kulturę organizacyjną przedsiębiorstwa oraz możliwości rozwoju i ścieżki kariery pracowników firmy. Dodatkowo duże wrażenie wywarł na nas spacer po halach produkcyjnych. W imieniu naszych uczestników dziękujemy za poświęcony czas i możliwość zobaczenia branży automotive z bliska. Tymczasem już za kilka dni ruszamy na 5-dniową wyprawę z naszymi Uczestnikami projektu do Rzymu, gdzie będziemy mieli okazję spotkać się z grupami z Włoch i Portugalii i podsumować wyniki naszej inicjatywy.

Dostawa wraz z rozmieszczeniem i instalacją ogniw fotowoltaicznych oraz zabudowa dwóch pomp ciepła – 57/2018/PNT.

Ogłoszenie nr 581250-N-2018 z dnia 2018-07-02 r.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

dostawę wraz z rozmieszczeniem i instalacją ogniw fotowoltaicznych oraz zabudowę dwóch pomp ciepła na potrzeby grzewcze ciepłej wody użytkowej. W ramach wykonywania przedmiotu zamówienia należy również uwzględnić niezbędne prace budowlane i elektryczne. Szczegółowy zakres prac, sposób realizacji przedmiotu zamówienia, wszelkie wymagania oraz niezbędne dane techniczne zostały podane w Załączniku nr 3 do niniejszej SIWZ, tj. w Programie funkcjonalno – użytkowym utworzenia farmy fotowoltaicznej.

 

Informacja, o której mowa w art. 86 ust.5 ustawy Pzp

zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty

Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie projektu „Utworzenie farmy fotowoltaicznej” nr UDA-RPSL.04.01.01-24-0377/17-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IV „Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna” Działanie 4.1. „Odnawialne źródła energii” Poddziałanie 4.1.1. „Odnawialne źródła energii – ZIT”.

Uwaga studenci i absolwenci Politechniki Śląskiej-rozpoczynamy nabór do II grupy projektu stażowego!

Zapraszamy do udziału w projekcie „Przyszłościowe technologie szansą na stabilną i pełnowartościową pracę dla absolwentów i studentów studiów niestacjonarnych Politechniki Śląskiej”. Projekt skierowany jest do studentów studiów niestacjonarnych oraz absolwentów  Politechniki Śląskiej.

W ramach projektu oferujemy:
3-miesięczny płatny staże w przedsiębiorstwie (wraz z przyznanym co miesięcznym stypendium),
  udział w szkoleniach oraz wybranym kursie specjalistycznym (wraz z zaświadczeniem i certyfikacją),
stypendium szkoleniowe,
wsparcie coacha i doradcy zawodowego,
możliwość zatrudnienia.


Do udziału w projekcie zapraszamy również przedsiębiorstwa, które chciałyby bezpłatnie przyjąć na staż Uczestników projektu.
Jesteś zainteresowany? Pobierz formularz zgłoszeniowy na stronie www.technopark.gliwice.pl/staze i wyślij na e-maila staze@technopark.gliwice.pl lub dostarcz do naszego biura.
W  przypadku pytań zapraszamy do kontaktu – 32 335 85 13 .