Technopark Gliwice

Park Naukowo-Technologiczny „TECHNOPARK GLIWICE” Sp. z o.o. to nowoczesne centrum wsparcia przedsiębiorczości. Dobra infrastruktura, usługi szkoleniowo-doradcze oraz realizacja międzynarodowych, centralnych i regionalnych programów wsparcia tworzy przyjazny klimat dla biznesu.

Aktualności

Audyt innowacyjności jako narzędzie wdrożenia innowacji w firmie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WSL na lata 2014-2020.

SZCZEGÓŁY PROJEKTU


Nasze Budynki

Łączna powierzchnia naszych budynków to ponad 4000 m2 co daje 70 biur

Nasze Projekty

Od 2004 roku zrealizowaliśmy ponad 50 projektów współfinansowanych ze środków europejskich, krajowych oraz własnych.

Nasze Szkolenia

5380 godzin szkoleń z przedsiębiorczości akademickiej dla ponad 3800 uczestników.

Członkostwo