zapytanie usługa cateringowa – spotkanie informacyjne 14.03.2019

Zapraszamy do składania ofert na usługę cateringową.

Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi cateringowej dla uczestników spotkania informacyjnego organizowanego w ramach projektu „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania” współfinansowany przez Unię Europejską z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 1.3 Profesjonalizacja IOB Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w dniu 14.03.2019 r.

Szczegółowe zapytanie oraz wzór oferty poniżej:

zalacznik_nr_21_SROSwPPO-2019_usluga_cateringowa

zapytanie_21-SROSwPPO-2019_usluga_cateringowa-przemysł 4.0