Uwaga studenci i absolwenci Politechniki Śląskiej-rozpoczynamy nabór do II grupy projektu stażowego!

Zapraszamy do udziału w projekcie „Przyszłościowe technologie szansą na stabilną i pełnowartościową pracę dla absolwentów i studentów studiów niestacjonarnych Politechniki Śląskiej”. Projekt skierowany jest do studentów studiów niestacjonarnych oraz absolwentów  Politechniki Śląskiej.

W ramach projektu oferujemy:
3-miesięczny płatny staże w przedsiębiorstwie (wraz z przyznanym co miesięcznym stypendium),
  udział w szkoleniach oraz wybranym kursie specjalistycznym (wraz z zaświadczeniem i certyfikacją),
stypendium szkoleniowe,
wsparcie coacha i doradcy zawodowego,
możliwość zatrudnienia.


Do udziału w projekcie zapraszamy również przedsiębiorstwa, które chciałyby bezpłatnie przyjąć na staż Uczestników projektu.
Jesteś zainteresowany? Pobierz formularz zgłoszeniowy na stronie www.technopark.gliwice.pl/staze i wyślij na e-maila staze@technopark.gliwice.pl lub dostarcz do naszego biura.
W  przypadku pytań zapraszamy do kontaktu – 32 335 85 13 .