Przyszłościowe technologie szansą na stabilną i pełnowartościową pracę dla absolwentów i studentów studiów niestacjonarnych Politechniki Śląskiej

 • O projekcie
 • Rekrutacja
 • Kontakt
 • Szczegóły
 • Głównym celem projektu „Przyszłościowe technologie szansą na stabilną i pełnowartościową pracę dla absolwentów i studentów studiów niestacjonarnych Politechniki Śląskiej” jest uzyskanie przez 60 osób w wieku 19-29 lat zamieszkujących woj. śląskie będących absolwentami (studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych) lub studentami/studentkami studiów niestacjonarnych Politechniki Śląskiej kwalifikacji po opuszczeniu programu. Cel  zostanie osiągnięty poprzez zaoferowanie Uczestnikom m.in.:

  • możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego poprzez 3-miesięczne staże w przedsiębiorstwach z woj. śląskiego (wraz z otrzymaniem co miesięcznego wynagrodzenia stażowego),
  • indywidualne wsparcie doradcy zawodowego,
  • wsparcie coacha,
  • udział w szkoleniach/warsztatach przystosowujących do odbycia stażu (wraz z otrzymaniem wynagrodzenia szkoleniowego),
  • udział w szkoleniach specjalistycznych (wraz z certyfikacją).

  Chcesz zdobyć doświadczenie zawodowe, podnieść swoje kwalifikacje w wymarzonym kursie ? Udział w projekcie jest bezpłatny – zapraszamy do kontaktu osoby zainteresowane (staze@technopark.gliwice.pl).

  Do udziału w projekcie zapraszamy również przedsiębiorstwa zainteresowane przyjęciem stażysty na okres 3 miesięcy w roku 2018 lub 2019 – dodatkowo gwarantujemy co miesięczne wynagrodzenie Opiekuna stażu, pokrycie kosztów związanych z przyjęciem stażysty tj. szkolenie BHP, badania lekarskie, zakup odzieży ochronnej i ubezpieczenie NNW.

 • Ostatnie dni rekrutacji dla grupy 3 (ostatnia grupa w roku 2018).  Jedynie do 11.12 przyjmujemy formularze do gr 3 – zachęcamy do udziału! Liczba miejsc jest ograniczona. Już w styczniu grupa będzie kierowana na staże.

  Pobierz formularz zgłoszeniowy i wyślij nam na staze@technopark.gliwice.pl lub dostarcz do Biura Projektu (Gliwice, ul. Konarskiego 18C, p. 0-4).

  Masz pytania – zapraszamy do kontaktu: staze@technopark.gliwice.pl/ 32 335 85 04.

  Terminy kolejnych rekrutacji będą podane w późniejszym terminie. Jesteś zainteresowany udziałem zapraszamy do kontaktu.

  W ramach projektu zostanie utworzonych 5 grup – 12 osobowych – rekrutacja będzie odbywać się w 2018 roku, jak również początkiem 2019, dlatego zachęcamy do kontaktu również przyszłych absolwentów Politechniki Śląskiej, których zakończenie studiów planowane jest w roku 2018 lub 2019.

  Do udziału w projekcie zapraszamy:

  – studentów/studentki studiów niestacjonarnych Politechniki Śląskiej,

  – absolwentów (do 12 miesięcy od obrony) studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Politechniki Śląskiej,

  – osoby niepełnosprawne,

  – osoby nieaktywne zawodowo w wieku do 29 lat.

  Regulamin rekrutacji i uczestnictwa_projekcie

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNIKA

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNIKA

 • Magdalena Antos
  magdalena.antos@technopark.gliwice.pl
  tel. 32 335 85 04/ 724 318 426

  Tomasz Czyszpak
  tomasz.czyszpak@technopark.gliwice.pl
  tel. 32 335 85 04

 • Przyszłościowe technologie szansą na stabilną i pełnowartościową pracę dla absolwentów i studentów studiów niestacjonarnych Politechniki Śląskiej

  Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

  Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe

  Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

  Wartość projektu: 940 429,90 zł

  Dofinansowanie: 892 823,96 zł

  Czas trwania: 2018-05-01 – 2019-08-31

   

Projekt „Przyszłościowe technologie szansą na stabilną i pełnowartościową pracę dla absolwentów i studentów studiów niestacjonarnych Politechniki Śląskiej” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 1.2.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.