Przyszłościowe technologie szansą na stabilną i pełnowartościową pracę dla absolwentów i studentów studiów niestacjonarnych Politechniki Śląskiej

 • O projekcie
 • Rekrutacja
 • Kontakt
 • Szczegóły
 • Głównym celem projektu „Przyszłościowe technologie szansą na stabilną i pełnowartościową pracę dla absolwentów i studentów studiów niestacjonarnych Politechniki Śląskiej” jest uzyskanie przez co najmniej 30 osób w wieku 19-29 lat zamieszkującej woj. śląskie będącej absolwentami (lub studentami studiów niestacjonarnych) Politechniki Śląskiej kwalifikacji po opuszczeniu programu. Cel  zostanie osiągnięty poprzez zaoferowanie uczestnikom m.in.:

  indywidualnego wsparcia doradcy zawodowego

  wsparcia coacha

  wsparcia szkoleniowego

  możliwości zdobycia doświadczenia zawodowego poprzez płatne staże

   

 • Rekrutacja rozpocznie się 01.05.2018 r.

  Wkrótce więcej informacji.

 • Magdalena Antos
  magdalena.antos@technopark.gliwice.pl
  tel. 32 335 85 13

 • Przyszłościowe technologie szansą na stabilną i pełnowartościową pracę dla absolwentów i studentów studiów niestacjonarnych Politechniki Śląskiej

  Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

  Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe

  Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

  Wartość projektu: 940 429,90 zł

  Dofinansowanie: 892 823,96 zł

  Czas trwania: 2018-05-01 – 2019-08-31

   

  Projekt „Przyszłościowe technologie szansą na stabilną i pełnowartościową pracę dla absolwentów i studentów studiów niestacjonarnych Politechniki Śląskiej” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 1.2.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.