Spotkanie z cyklu NCBR dla Firm w Technoparku Gliwice

3 kwietnia w Parku Naukowo-Technologicznym – Technopark odbędzie się spotkanie z cyklu NCBR dla Firm. Wsparcie przedsiębiorców z POIR (Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój). Przedstawiciele firm z regionu będą mieli możliwość uzyskania praktycznej wiedzy jak starać się o dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na realizację innowacyjnych projektów.

Już od kilkunastu lat województwo śląskie kojarzy się nie tylko z węglem, ale także z rozwojem wysokich technologii i innowacyjnością. Na obszarze aglomeracji katowickiej i w regionie działają firmy, które dynamiką, otwartością i poziomem wdrażanych nowoczesnych rozwiązań zasługują na zbiorowe określenie mianem polskiej Krzemowej Doliny. Na terenie województwa powstają firmy mające charakter start-up’owy, a także rozwijają się duże przedsiębiorstwa, których management zdaje sobie sprawę, że brak rozwoju to w dzisiejszych czasach nie tyle stanie w miejscu – co droga wstecz.

To tutaj, przy wsparciu NCBR, powstają awangardowe projekty jak chociażby najnowocześniejsza na świecie poduszka powietrzna chroniąca turystów górskich w przypadku zejścia lawiny (projekt firmy Aerosize z Bielska Białej). W regionie podejmowane są również przedsięwzięcia na dużą skalę, związane na przykład z odnawialnymi źródłami energii czy monitorowaniem zanieczyszczeń powietrza.

Flagowy instrumentem wsparcia Narodowego Centrum Badań i Rozwoju współfinansującym działalność badawczo-rozwojową polskich mikro, małych, średnich i największych firm jest konkurs „Szybka Ścieżka”. Zapraszamy przedsiębiorców z regionu, którzy planują realizację prac badawczo-rozwojowych na spotkanie NCBR dla Firm. Wsparcie przedsiębiorców z POIR, na którym przedstawione zostaną m.in. ogólne zasady udziału  w konkursach NCBR finansowanych z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój czy szczegółowe warunki i kryteria oceny projektów. Przedsiębiorcy będą też mieli możliwość odbycia indywidualnych spotkań z ekspertami, dzięki którym będą mogli przeanalizować założenia swojego pomysłu i uzyskać porady nt. dobrych praktyk w zakresie przygotowania projektu B+R.

Na spotkaniu NCBR dla Firm każdy przedsiębiorca ma możliwość uzyskać wiedzę jak dobrze zaplanować projekt B+R, na co można przeznaczyć uzyskane z NCBR dofinansowanie, jak wdrażać rezultaty projektu i jakie są zasady przekazywania dofinansowania i jego rozliczania. Również przedstawiciele jednostek naukowych, które od tego roku mogą być konsorcjantami w projektach, w ramach Szybkiej Ścieżki, uzyskają niezbędną wiedzę nt. zasad prowadzenia i rozliczania projektów.

Szczegółowy program spotkania NCBR dla Firm. Wsparcie przedsiębiorców z POIR, oraz formularz rejestracyjny można znaleźć na stronie www.NCBRdlaFirm.pl. Spotkanie jest bezpłatne, obowiązuje rejestracja uczestnictwa.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) jest agencją wykonawczą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Od ponad 10 lat Centrum łączy świat nauki i biznesu, tworząc odpowiednie warunki do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych. Poprzez współfinansowanie procesów B+R wspiera rodzimych przedsiębiorców, istotnie zmniejszając ich ryzyko biznesowe towarzyszące wdrażaniu  przełomowych projektów badawczych. Misją NCBR jest realizacja zadań służących społecznemu i gospodarczemu rozwojowi Polski oraz rozwiązywanie konkretnych cywilizacyjnych problemów jej mieszkańców. NCBR pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej w programach operacyjnych: Inteligentny Rozwój oraz Wiedza Edukacja Rozwój. Realizuje także szereg programów krajowych i międzynarodowych, a także projekty związane z bezpieczeństwem i obronnością państwa.

Z rocznym budżetem na prace B+R rzędu miliarda euro NCBR jest obecnie największym w kraju i regionie ośrodkiem wspierania rozwoju nauki i gospodarki.

Więcej informacji na stronie ncbr.gov.pl