Spotkanie Informacyjne – usługa cateringowa

Zapraszamy do składania ofert na usługę cateringową.

Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi cateringowej dla uczestników spotkania informacyjnego organizowanego w ramach projektu “Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania” współfinansowany przez Unię Europejską z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 1.3 Profesjonalizacja IOB Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

zapytanie_2-SROSwPPO-2017_usluga_cateringowa

zalacznik_nr_1-zapytanie_2-SROSwPPO-2017_usluga_cateringowa