RTM Innovation

Firma RTM INNOVATION Sp. z o.o., została założona z myślą o
opracowaniu i wytworzeniu innowacyjnego produktu w
zakresie marketingu czasu rzeczywistego, który odpowiada
współczesnym potrzebom rynkowym. Opracowanie
wspomnianego produktu będzie głównym przedmiotem
działalności spółki, a celem będzie przygotowanie rozwiązania
do wdrożenia. Po opracowaniu systemu RTM TRUCK spółka
podejmie się wdrożenia systemu na rynek. Należy podkreślić ,
że spółka RTM INNOVATION sp z o.o dokonała zgłoszenia
patentowego o nr. P.427724 w wyżej opisanym zakresie, co
znacząco zwiększa szanse ochrony własności i podwyższa
wartość przyszłego produktu jak i samej firmy. Spółka
wnioskuje o dofinansowanie prac w ramach programu NCBiR
Szybka Ścieżka, w dn. 30.04.2019 został złożony wniosek o
dofinansowanie o nr POIR.01.01.01-00-0033/19 pt. \”System
marketingu czasu rzeczywistego przeznaczony dla pojazdów
różnego typu wykorzystujący techniki przetwarzania sygnałów
oraz zaawansowane metody doboru treści bazujące na
algorytmach sztucznej inteligencji\”. Wniosek przeszedł
pozytywnie ocenę formalną, aktualnie trwają przygotowania do
spotkania panelowego.