Rekrutacja do międzynarodowego projektu SETUP

Właśnie ruszyła rekrutacja do dwuletniego, bezpłatnego kursu w ramach międzynarodowego projektu „Setup – Startupper, Innovation Manager, Network Manager: a vocational training path on entrepreneurship to fill the gap between educational systems and labour market”.  Jest on kierowany do osób młodych, które ukończyły już szkołę średnią.

Ideą projektu jest wypełnienie niszy na rynku pracy w obszarach kompetencji menadżera innowacji, startupu i sieci. W pierwszej fazie zakwalifikowane osoby będą brały udział w praktycznych zajęciach odbywających się w Gliwicach. Póżniej, dzięki współpracy Technoparku z europejskimi partnerami, każdy polski uczestnik wyjedzie w czasie wakacji na 40-dniowy staż do Włoch lub Portugalii, a na zakończenie projektu odbędzie kurs językowy w Wielkiej Brytanii.

Do udziału w projekcie wymagane jest wykształcenie minimum średnie i znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym. Zainteresowane osoby mogą rejestrować się pod adresem: technopark.gliwice.pl/setup. Wśród nich zostanie przeprowadzona rekrutacja, po której wyłonieni zostaną uczestnicy projektu.

Projekt SETUP jest całkowicie bezpłatny, finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu ERASMUS+. Więcej informacji na stronie setuproject.com.